Školení a semináře na zakázku

Profesim mozaika Profesim mozaika

Aktuální nabídka seminářů

Čeština není dřina – úřední písemnosti v praxi (nejen pro úředníky)

Přednáší: Mgr. Eva Kroupová, Ph.D. - Seminář sestává ze dvou hlavních vzd ...

Problémy současného českého jazyka v psaném i mluveném projevu

Přednáší: Mgr. Eva Kroupová, Ph.D. - Člověk, který se mateřskému jazyku ...

Asertivita – náročné situace – neříkejte ano, když chcete říci ne

Přednáší: Mgr. Bc. Soňa Coufalová - Seminář je určen pro: pracovníky ve ...

Správní řád v praxi – příklady s judikaturou užitečnou nejen pro orgány životního prostředí

Přednáší: JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D. - Správní řád, jeho struktura, správní ...

Pracovněprávní vztah úředníka územního samosprávného celku

Přednáší: Mgr. Andrea Kovářová - Právní rámec - základní: Ústavní ...

Odměňování zastupitelů obcí, měst a městysů ve světle současné právní úpravy

Přednáší: Mgr. Andrea Kovářová - Právní rámec problematiky – kompar ...

Základní interní směrnice měst a obcí

Přednáší: Mgr. Andrea Kovářová - Cílem vzdělávacího programu je objas ...

Vztah občanského zákoníku a stavebního řádu

Přednáší: JUDr. Eva Kuzmová - Občanský zákoník a stavební zákon: – ...

Kronika obcí, městysů a měst

Přednáší: Alena Budíková - Seminář je určen pro kronikáře obc ...

Metody sociální práce a systémy sociální ochrany zaměřené na osoby se zdravotním postižením – úvod do problematiky – aktuální informace k změnám v legislativě, vedení dokumentace a GDPR

Přednáší: Mgr. Zdeněk Živčák, MPA - 1. Aktuální informace k změnám v leg ...

ČSN 01 6910: Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory a další zásady pro psaní úředních dokumentů

Přednáší: Mgr. Eva Kroupová, Ph.D. - Hlavním cílem vzdělávacího programu ...

Správní řád ve vztahu k sociálně-právní ochraně dětí – úvod do problematiky

Přednáší: Ing. Ivana Grunerová - Správní řád:  seznámení s obsahem ...

Výběr zaměstnanců a vedení pohovoru

Přednáší: Mgr. Lenka Řezáčová - Praktický seminář zaměřený na výbě ...

Behaviorální pohovor a další přístupy k vedení pohovoru

Přednáší: Mgr. Lenka Řezáčová - Praktický seminář zaměřený na výběr ...

Pracovní právo – minimum pro personalisty a vedoucí pracovníky

Přednáší: Mgr. Lenka Řezáčová - Praktický seminář zaměřený na prac ...

Naplánovaná školení a semináře

Profesim mozaika
Fotky měst kde konáme semináře
Nevyplatí se Vám školení na zakázku přímo ve Vaší organizaci? Podívejte se na naše naplánovaná školení v Brně, Olomouci, Ostravě a dalších městech...
Profesim mozaika