Školení a semináře na zakázku

Profesim mozaika Profesim mozaika

Vyhledávání:

Aktuální nabídka seminářů

ČEŠTINA NENÍ DŘINA - PÍSEMNÝ PROJEV NEJEN PRO ÚŘEDNÍKY

Přednáší: Mgr. Eva Kroupová, Ph.D. - Seminář sestává ze dvou hlavních vzd ...

PROBLÉMY SOUČASNÉHO ČESKÉHO JAZYKA V PSANÉM I MLUVENÉM PROJEVU

Přednáší: Mgr. Eva Kroupová, Ph.D. - Člověk, který se mateřskému jazyku n ...

MANAŽERSKÉ ŘÍZENÍ PODŘÍZENÝCH

Přednáší: Mgr. Bc. Soňa Coufalová - • Styly vedení podřízených. • Deleg ...

TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE

Přednáší: Mgr. Bc. Soňa Coufalová - ·        Sestavení týmu. ·        C ...

VEDENÍ PORAD

Přednáší: Mgr. Bc. Soňa Coufalová - •        Manažerská komunikace. •  ...

NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE

Přednáší: Mgr. Bc. Soňa Coufalová - To, co si často neuvědomujeme je, že ...

ASERTIVITA ● náročné situace ● asertivní komunikace

Přednáší: Mgr. Bc. Soňa Coufalová - Seminář je určen pro: pracovníky ve ...

SPRÁVNÍ ŘÁD V PRAXI VČETNĚ NOVEL č. 183/2017 Sb., č. 225/2017 Sb., č. 176/2018 Sb. A č. 403/2020 Sb. - PŘÍKLADY S JUDIKATUROU UŽITEČNOU NEJEN PRO ORGÁNY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Přednáší: JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D. - Správní řád, jeho struktura, správ ...

PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAH ÚŘEDNÍKA ÚZEMNÍHO SAMOSPRÁVNÉHO CELKU

Přednáší: Mgr. Andrea Kovářová - • Právní rámec - základní:       Ús ...

ODMĚŇOVÁNÍ ZASTUPITELŮ OBCÍ, MĚST A MĚSTYSŮ VE SVĚTLE NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY

Přednáší: Mgr. Andrea Kovářová - ● Právní rámec problematiky – kompar ...

ZÁKLADNÍ INTERNÍ SMĚRNICE MĚST A OBCÍ

Přednáší: Mgr. Andrea Kovářová - Cílem vzdělávacího programu je objas ...

VZTAH OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Přednáší: JUDr. Eva Kuzmová - • Občanský zákoník a stavební zákon: ...

KRONIKA OBCÍ, MĚSTYSŮ A MĚST

Přednáší: Alena Budíková - Seminář je určený pro kronikáře obcí ...

METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE A SYSTÉMY SOCIÁLNÍ OCHRANY ZAMĚŘENÉ NA OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM - ÚVOD DO PROBLEMATIKY - aktuální informace k změnám v legislativě, vedení dokumentace a GDPR

Přednáší: Mgr. Zdeněk Živčák, MPA - • Aktuální informace k změnám v legi ...

ČSN 01 6910: ÚPRAVA DOKUMENTŮ ZPRACOVANÝCH TEXTOVÝMI PROCESORY (RADY A TIPY DO PRAXE S DŮRAZEM NA KULTIVOVANÝ PÍSEMNÝ PROJEV)

Přednáší: Mgr. Eva Kroupová, Ph.D. - Hlavním cílem vzdělávacího programu ...

Naplánovaná školení a semináře

Profesim mozaika
Fotky měst kde konáme semináře
Nevyplatí se Vám školení na zakázku přímo ve Vaší organizaci? Podívejte se na naše naplánovaná školení v Brně, Olomouci, Ostravě a dalších městech...
Profesim mozaika