Naplánovaná školení a semináře

Profesim mozaika Profesim mozaika
Filtrovat podle města:
|

Září 2021

30.09.2021
Olomouc
Konflikty a jejich zvládání
30.09.2021
Olomouc
Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Říjen 2021

07.10.2021
Brno
Veřejnosprávní kontrola – krok za krokem (proces kontroly na časové ose, včetně ukázky vzorových dokumentů)
07.10.2021
Brno
Katastr nemovitostí – nová katastrální úprava
12.10.2021
Brno
Metody sociální práce a systémy sociální ochrany zaměřené na osoby se zdravotním postižením – úvod do problematiky – aktuální informace k změnám v legislativě, vedení dokumentace a GDPR
12.10.2021
Brno
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, změny č. 173/2018 Sb., č. 285/2018 Sb., č. 54/2020 Sb. (nález ÚS), vládní návrh novely (sněmovní tisk č. 670)
12.10.2021
Brno
Úvod do problematiky zákona o pomoci v hmotné nouzi – příklady z praxe, informace o novinkách a i o dalších dávkových systémech
14.10.2021
Olomouc
Time management – manažerem svého času
14.10.2021
Olomouc
Úvod do problematiky zákona o pomoci v hmotné nouzi – příklady z praxe, informace o novinkách a i o dalších dávkových systémech
19.10.2021
Olomouc
Dluhy, exekuce, insolvence – jak pomoci klientovi v dluzích
19.10.2021
Olomouc
ČSN 01 6910: Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory (rady a tipy do praxe s důrazem na kultivovaný písemný projev)
21.10.2021
Brno
Aplikace správního řádu v praxi správních orgánů – správní rozhodnutí
21.10.2021
Brno
Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů
26.10.2021
Olomouc
Občanský zákoník – majetek, právní vztahy k věcem, katastr nemovitostí – aktuálně účinná úprava
26.10.2021
Olomouc
Zákon o silničním provozu – řidičské oprávnění, řidičský průkaz (zákon č. 199/2017 Sb. – částečné rozvolnění místní příslušnosti + digitalizace) - novela

Listopad 2021

02.11.2021
Brno
Zátěž a stres – jak účinně zvládnout stresové situace a předejít syndromu vyhoření
02.11.2021
Brno
Veřejné zakázky – podlimitní a nadlimitní režim – novinky související s novelizací
02.11.2021
Brno
Občanský zákoník – majetek, právní vztahy k věcem, katastr nemovitostí – aktuálně účinná úprava
04.11.2021
Brno
ČSN 01 6910: Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory (rady a tipy do praxe s důrazem na kultivovaný písemný projev)
04.11.2021
Olomouc
Správní řád ve vztahu k sociálně-právní ochraně dětí – úvod do problematiky
04.11.2021
Olomouc
Veřejnosprávní kontrola – krok za krokem (proces kontroly na časové ose, včetně ukázky vzorových dokumentů)
05.11.2021
Online - Streamio
Správní trestání na úseku stavebního řádu – webinář
05.11.2021
Brno
Správní trestání na úseku stavebního řádu
09.11.2021
Olomouc
Katastr nemovitostí – nová katastrální úprava
11.11.2021
Brno
Dluhy, exekuce, insolvence – jak pomoci klientovi v dluzích
11.11.2021
Brno
Kontrola, terénní šetření a navazující správní řízení o ukládání sankcí a opatření k nápravě v praxi
16.11.2021
Olomouc
Metody sociální práce a systémy sociální ochrany zaměřené na osoby se zdravotním postižením – úvod do problematiky – aktuální informace k změnám v legislativě, vedení dokumentace a GDPR
18.11.2021
Olomouc
Právní vztahy k dřevinám rostoucím mimo les v praxi. Zákon o ochraně přírody a krajiny i další předpisy – aktuální legislativní vývoj
25.11.2021
Olomouc
Kronika obcí, městysů a měst
25.11.2021
Brno
Zákon o silničním provozu – řidičské oprávnění, řidičský průkaz (zákon č. 199/2017 Sb. – částečné rozvolnění místní příslušnosti + digitalizace) – novela
25.11.2021
Olomouc
Archivnictví a spisová služba – Jak správně nakládat s digitálními i listinnými dokumenty podle vyhlášky o spisové službě a novely archivního zákona
30.11.2021
Olomouc
Veřejné zakázky – podlimitní a nadlimitní režim – novinky související s novelizací
30.11.2021
Olomouc
Zákon o sociálních službách – příspěvek na péči – úvod do problematiky – včetně novel

Prosinec 2021

03.12.2021
Brno
Stavební zákon v aktuálním znění – specifika liniového zákona a závazná stanoviska – změny od 1. 1. 2021, účinné od 1. 1. 2021
03.12.2021
Online - Streamio
Stavební zákon v aktuálním znění – webinář – specifika liniového zákona a závazná stanoviska – změny od 1. 1. 2021, účinné od 1. 1. 2021
09.12.2021
Brno
Právní vztahy k dřevinám rostoucím mimo les v praxi. Zákon o ochraně přírody a krajiny i další předpisy – aktuální legislativní vývoj
09.12.2021
Brno
Time management – manažerem svého času
10.12.2021
Online - Streamio
Správní řád prakticky
10.12.2021
Brno
Správní řád prakticky

Školení na zakázku

Profesim mozaika
školení na zakázku
Nabízíme zorganizování seminářů na zakázku přímo u Vás v organizaci po celé ČR.
Profesim mozaika