Naplánovaná školení a semináře

Profesim mozaika Profesim mozaika
Filtrovat podle města:
|

Říjen 2020

27.10.2020
Olomouc
ASERTIVITA ● náročné situace ● asertivní komunikace
27.10.2020
Brno
ZÁKON O POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH č. 13/1997 Sb., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
27.10.2020
Brno
ZÁKON O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLECH ÚZEMNÍCH ROZPOČTŮ č. 250/2000 Sb.
27.10.2020
Online
ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZÁKONA O POMOCI V HMOTNÉ NOUZI - novely zákona č. 111/2006 Sb.
30.10.2020
Online
SPRÁVNÍ ŘÁD V PRAXI VČETNĚ NOVEL č. 183/2017 Sb., č. 225/2017 Sb., č. 176/2018 Sb. A č. 403/2020 Sb. - PŘÍKLADY S JUDIKATUROU UŽITEČNOU NEJEN PRO ORGÁNY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
30.10.2020
Olomouc
ZÁKLADNÍ INTERNÍ SMĚRNICE MĚST A OBCÍ

Listopad 2020

03.11.2020
Brno
ÚVOD DO PROBLEMATIKY SOCIÁLNÍCH DÁVEK – včetně novel příspěvku na péči, poskytování dávek pro osoby se zdravotním postižením, zákona pomoci v hmotné nouzi, státní sociální podpory a dávek pěstounské péče
03.11.2020
Brno
JAK SPRÁVNĚ A EFEKTIVNĚ DORUČOVAT
03.11.2020
Brno
KONFLIKTY A JEJICH ZVLÁDÁNÍ
04.11.2020
Olomouc
VZTAH OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU A STAVEBNÍHO ŘÁDU
05.11.2020
Olomouc
KRONIKA OBCÍ, MĚSTYSŮ A MĚST
05.11.2020
Olomouc
ZÁKON O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLECH ÚZEMNÍCH ROZPOČTŮ č. 250/2000 Sb.
10.11.2020
Olomouc
ZÁKON O ODPADECH A ZÁKON O OBALECH - nový zákon o odpadech, o výrobcích s ukončenou životností, o obalech
10.11.2020
Olomouc
ÚŘEDNÍK MĚSTA, OBCE - PRÁVNÍ A PSYCHOLOGICKÉ MINIMUM
12.11.2020
Brno
ZÁKLADNÍ INTERNÍ SMĚRNICE MĚST A OBCÍ
12.11.2020
Brno
ZÁKON O DPH (změny 2020-2022) - NOVELA
12.11.2020
Brno
ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU - ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ, ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ (zákon č. 199/2017 Sb. - částečné rozvolnění místní příslušnosti + digitalizace) - NOVELA
16.11.2020
Brno
GDPR A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VERSUS ZÁKON O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM - NOVÝ ZÁKON + NOVELA (účinnost od 24. 4. 2019)
19.11.2020
Olomouc
METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE A SYSTÉMY SOCIÁLNÍ OCHRANY ZAMĚŘENÉ NA OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM - ÚVOD DO PROBLEMATIKY - aktuální informace k změnám v legislativě, vedení dokumentace a GDPR
19.11.2020
Olomouc
ČSN 01 6910: ÚPRAVA DOKUMENTŮ ZPRACOVANÝCH TEXTOVÝMI PROCESORY (RADY A TIPY DO PRAXE S DŮRAZEM NA KULTIVOVANÝ PÍSEMNÝ PROJEV)
19.11.2020
Olomouc
ZÁKON O POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH č. 13/1997 Sb., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
23.11.2020
Olomouc
SPRÁVNÍ ŘÁD PRAKTICKY
24.11.2020
Olomouc
ÚVOD DO PROBLEMATIKY SOCIÁLNÍCH DÁVEK – včetně novel příspěvku na péči, poskytování dávek pro osoby se zdravotním postižením, zákona pomoci v hmotné nouzi, státní sociální podpory a dávek pěstounské péče
24.11.2020
Olomouc
ZÁTĚŽ A STRES - JAK ÚČINNĚ ZVLÁDNOUT STRESOVÉ SITUACE A PŘEDEJÍT SYNDROMU VYHOŘENÍ
25.11.2020
Brno
VZTAH OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU A STAVEBNÍHO ŘÁDU
25.11.2020
Brno
ZÁKON O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH – PŘÍSPĚVEK NA PÉČI – ÚVOD DO PROBLEMATIKY – včetně novely
26.11.2020
Brno
HMOTNÝ A NEHMOTNÝ INVESTIČNÍ MAJETEK – TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ INVESTIČNÍHO MAJETKU
26.11.2020
Brno
ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZÁKONA O POMOCI V HMOTNÉ NOUZI - novely zákona č. 111/2006 Sb.
27.11.2020
Olomouc
JAK TVOŘIT OBECNÍ ZPRAVODAJ

Prosinec 2020

01.12.2020
Brno
METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE A SYSTÉMY SOCIÁLNÍ OCHRANY ZAMĚŘENÉ NA OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM - ÚVOD DO PROBLEMATIKY - aktuální informace k změnám v legislativě, vedení dokumentace a GDPR
01.12.2020
Brno
ČSN 01 6910: ÚPRAVA DOKUMENTŮ ZPRACOVANÝCH TEXTOVÝMI PROCESORY (RADY A TIPY DO PRAXE S DŮRAZEM NA KULTIVOVANÝ PÍSEMNÝ PROJEV)
01.12.2020
Brno
TIME MANAGEMENT - MANAŽEREM SVÉHO ČASU
03.12.2020
Olomouc
SPRÁVNÍ ŘÁD VE VZTAHU K SOCIÁLNĚPRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ - ÚVOD DO PROBLEMATIKY
03.12.2020
Olomouc
ETIKETA V PRAXI - PROFESIONÁLNÍ VYSTUPOVÁNÍ - PROFESIONÁLNÍ IMAGE
03.12.2020
Olomouc
ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU - ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ, ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ (zákon č. 199/2017 Sb. - částečné rozvolnění místní příslušnosti + digitalizace) - NOVELA
04.12.2020
Ostrava
ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZÁKONA O POMOCI V HMOTNÉ NOUZI - novely zákona č. 111/2006 Sb.
08.12.2020
Olomouc
ZÁKON O DPH (změny 2020-2022) - NOVELA
08.12.2020
Olomouc
KATASTR NEMOVITOSTÍ - NOVÁ KATASTRÁLNÍ ÚPRAVA
09.12.2020
Brno
STAVEBNÍ ZÁKON A JEHO VELKÁ NOVELA - informace o novele stavebního zákona provedené zákonem č. 403/2020 Sb., účinné od 1. 1. 2020.
11.12.2020
Brno
ETIKETA V PRAXI - PROFESIONÁLNÍ VYSTUPOVÁNÍ - PROFESIONÁLNÍ IMAGE

Školení na zakázku

Profesim mozaika
školení na zakázku
Nabízíme zorganizování seminářů na zakázku přímo u Vás v organizaci po celé ČR.
Profesim mozaika