Naplánovaná školení a semináře

Profesim mozaika Profesim mozaika
Filtrovat podle města:
|

Duben 2021

20.04.2021
Olomouc
Z DŮVODU VLÁDNÍHO OPATŘENÍ SEMINÁŘ ZRUŠEN. Dluhy, exekuce, insolvence – jak pomoci klientovi v dluzích
20.04.2021
Olomouc
Z DŮVODU VLÁDNÍHO OPATŘENÍ SEMINÁŘ ZRUŠEN. NOVÝ TERMÍN 07.09.2021 Zátěž a stres – jak účinně zvládnout stresové situace a předejít syndromu vyhoření
20.04.2021
Olomouc
Z DŮVODU VLÁDNÍHO OPATŘENÍ SEMINÁŘ ZRUŠEN. NOVÝ TERMÍN 27.05.2021 Zákon o silničním provozu – řidičské oprávnění, řidičský průkaz (zákon č. 199/2017 Sb. – částečné rozvolnění místní příslušnosti + digitalizace) - novela
21.04.2021
Online - Streamio
GDPR a zákon o ochraně osobních údajů versus zákon o svobodném přístupu k informacím – webinář
22.04.2021
Online - Streamio
Správní řád v praxi včetně novel č. 183/2017 Sb., č. 225/2017 Sb., č. 176/2018 Sb. a č. 403/2020 Sb. – příklady s judikaturou užitečnou nejen pro orgány životního prostředí
22.04.2021
Brno
Z DŮVODU VLÁDNÍHO OPATŘENÍ SEMINÁŘ ZRUŠEN. Veřejnosprávní kontrola – krok za krokem (proces kontroly na časové ose, včetně ukázky vzorových dokumentů)
27.04.2021
Brno
Veřejné zakázky – podlimitní a nadlimitní režim – novinky související s elektronizací
27.04.2021
Brno
Úvod do problematiky zákona o pomoci v hmotné nouzi - novely zákona č. 111/2006 Sb.

Květen 2021

04.05.2021
Olomouc
Katastr nemovitostí – nová katastrální úprava
04.05.2021
Olomouc
Úvod do problematiky zákona o pomoci v hmotné nouzi - novely zákona č. 111/2006 Sb.
06.05.2021
Online - Streamio
Občanský zákoník – majetek, právní vztahy k věcem, katastr nemovitostí – aktuálně účinná úprava
06.05.2021
Brno
Občanský zákoník – majetek, právní vztahy k věcem, katastr nemovitostí – aktuálně účinná úprava
06.05.2021
Brno
Zákon o sociálních službách – příspěvek na péči – úvod do problematiky – včetně novel
11.05.2021
Brno
DPH u obcí, měst, statutárních měst, hl. města Prahy, krajů – nejnovější metodické informace GFŘ, dotace k ceně – změny ZDPH od r. 2021 a dopad změn do praxe
11.05.2021
Online - Streamio
Time management – manažerem svého času
11.05.2021
Brno
Time management – manažerem svého času
13.05.2021
Olomouc
Veřejnosprávní kontrola – krok za krokem (proces kontroly na časové ose, včetně ukázky vzorových dokumentů)
13.05.2021
Olomouc
Kontrola, terénní šetření a navazující správní řízení o ukládání sankcí a opatření k nápravě v praxi
18.05.2021
Olomouc
Čeština není dřina – písemný projev nejen pro úředníky
18.05.2021
Olomouc
Kronika obcí, městysů a měst
18.05.2021
Online - Streamio
Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů
18.05.2021
Brno
Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů
25.05.2021
Brno
Kronika obcí, městysů a měst
25.05.2021
Online - Streamio
Kronika obcí, městysů a měst
26.05.2021
Online - Streamio
Stavební zákon v aktuálním znění – webinář – specifika liniového zákona a závazná stanoviska – změny od 1. 1. 2021, účinné od 1. 1. 2021
26.05.2021
Brno
Stavební zákon v aktuálním znění – specifika liniového zákona a závazná stanoviska – změny od 1. 1. 2021, účinné od 1. 1. 2021
27.05.2021
Olomouc
Zákon o silničním provozu – řidičské oprávnění, řidičský průkaz (zákon č. 199/2017 Sb. – částečné rozvolnění místní příslušnosti + digitalizace) - novela
27.05.2021
Olomouc
Archivnictví a spisová služba – Jak správně nakládat s digitálními i listinnými dokumenty podle vyhlášky o spisové službě a novely archivního zákona

Červen 2021

01.06.2021
Olomouc
Metody sociální práce a systémy sociální ochrany zaměřené na osoby se zdravotním postižením – úvod do problematiky – aktuální informace k změnám v legislativě, vedení dokumentace a GDPR
03.06.2021
Brno
Čeština není dřina – písemný projev nejen pro úředníky
03.06.2021
Brno
Zákon o silničním provozu – řidičské oprávnění, řidičský průkaz (zákon č. 199/2017 Sb. – částečné rozvolnění místní příslušnosti + digitalizace) – novela
03.06.2021
Online - Streamio
Zákon o silničním provozu – řidičské oprávnění, řidičský průkaz (zákon č. 199/2017 Sb. – částečné rozvolnění místní příslušnosti + digitalizace) – novela
08.06.2021
Brno
Zátěž a stres – jak účinně zvládnout stresové situace a předejít syndromu vyhoření
08.06.2021
Online - Streamio
Kontrola, terénní šetření a navazující správní řízení o ukládání sankcí a opatření k nápravě v praxi
08.06.2021
Brno
Kontrola, terénní šetření a navazující správní řízení o ukládání sankcí a opatření k nápravě v praxi
16.06.2021
Brno
Správní řád prakticky
16.06.2021
Online - Streamio
Správní řád prakticky

Září 2021

07.09.2021
Olomouc
Zátěž a stres – jak účinně zvládnout stresové situace a předejít syndromu vyhoření

Školení na zakázku

Profesim mozaika
školení na zakázku
Nabízíme zorganizování seminářů na zakázku přímo u Vás v organizaci po celé ČR.
Profesim mozaika