Obchodní podmínky

Profesim mozaika Profesim mozaika
 • Objednavatel akceptuje obchodní podmínky pořadatele závazným přihlášením účastníka(ů) na seminář. Uzávěrka přihlášek je 7 pracovních dnů před konáním semináře, později se lze přihlásit jen po telefonické domluvě.

 • Přihlášení na seminář: a) on-line přihláškou, b) e-mailem na kurzy@profesim.cz (vypište údaje - název semináře, v. s., jména účastníků atd.), c) telefonicky na tel. 603 717 305.

 • Na základě přijaté přihlášky Vám zašleme na uvedený e-mail potvrzení o přijetí přihlášky a výzvu k platbě kurzovného (zálohovou fakturu). Daňový doklad s vyúčtováním obdržíte u prezence v den konání semináře.

 • Objednavatel se zavazuje uhradit platbu bankovním převodem nejpozději 2 pracovní dny před akcí na číslo účtu pořadatele  115-3875290227/0100.

 • Objednavatel semináře ze zahraničí se zavazuje uhradit příslušnou částku za seminář, a to včetně poplatku za zahraniční příchozí platbu, která je účtována bankou, pořadateli semináře.
 • Pořadatel není plátce DPH.

 • Prezence začíná v 8.30 h.

 • Součástí většiny seminářů jsou podkladové materiály zpracované lektorem a každý účastník obdrží osvědčení o jeho absolvování.

 • Změna termínu, místa konání, lektora nebo zrušení semináře je z organizačních důvodů vyhrazeno.

 • Čas ukončení je předpokládaný, závisí na počtu dotazů a rozvinutí diskuse.

 • Pokud se již přihlášený účastník nebude moci z vážných osobních důvodů zúčastnit semináře, má možnost: a) vyslat za sebe náhradníka, b) vybrat si náhradní seminář v průběhu roku, c) jestliže změnu nahlásí nejpozději 2 pracovní dny před jeho konáním, vrátíme kurzovné zpět na daný účet.