Školení a semináře na zakázku

Profesim mozaika Profesim mozaika

Vyhledávání:

Aktuální nabídka seminářů

STAVEBNÍ ZÁKON A JEHO VELKÁ NOVELA - informace o novele stavebního zákona provedené zákonem č. 403/2020 Sb., účinné od 1. 1. 2020.

Přednáší: JUDr. Eva Kuzmová - × základní pojmy; × závazná stanovi ...

DPH U OBCÍ, MĚST, STATUTÁRNÍCH MĚST, HL. MĚSTA PRAHY, KRAJŮ - nejnovější metodické informace GFŘ, dotace k ceně - změny ZDPH od r. 2020 a dopad změn do praxe

Přednáší: Ing. Olga Hochmannová - ■ Změny DPH 2020-2022. ■ Aktuální i ...

PRÁVNÍ VZTAHY K DŘEVINÁM ROSTOUCÍM MIMO LES V PRAXI. ZÁKON O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY I DALŠÍ PŘEDPISY, včetně novely kácení pro účely stavební účinné od 1. 1. 2018, novela č. 86/2019 Sb. (účinná od 1. 4. 2019) vyhlášky č. 189/2013 Sb.

Přednáší: JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D. - » Principy právní ochrany dřevin ros ...

KONTROLA, TERÉNNÍ ŠETŘENÍ A NAVAZUJÍCÍ SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ O UKLÁDÁNÍ SANKCÍ A OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ V PRAXI

Přednáší: JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D. -   1.      Kontrola x terénní šetřen ...

ZÁKON č. 250/2016 Sb., O ODPOVĚDNOSTI ZA PŘESTUPKY A ŘÍZENÍ O NICH, ZMĚNY č. 173/2018 Sb., č. 285/2018 Sb., č. 54/2020 Sb. (NÁLEZ ÚS), VLÁDNÍ NÁVRH NOVELY (SNĚMOVNÍ TISK č. 670)

Přednáší: JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D. -   1. Zákon č. 250/2016 Sb., o odpov ...

OBČANSKÝ ZÁKONÍK - MAJETEK, PRÁVNÍ VZTAHY K VĚCEM, KATASTR NEMOVITOSTÍ - aktuálně účinná úprava

Přednáší: Mgr. Hana Adamová, Ph.D. - Věci a jejich rozdělení: Pojem vě ...

OBČANSKÝ ZÁKONÍK – ZÁKLADNÍ ZMĚNY A POJMY včetně aktuální rozhodovací praxe

Přednáší: Mgr. Hana Adamová, Ph.D. - Obecný úvod – zásadní změny v pojm ...

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PREVENCE STRESU A SYNDROMU VYHOŘENÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Přednáší: Mgr. Renata Václavková - Stres. Co představuje stres u prac ...

ZÁKLADY EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE S KLIENTEM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Přednáší: Mgr. Renata Václavková -   Úvod do oblasti efektivní komunik ...

ÚVOD DO TÝMOVÉ SPOLUPRÁCE (V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH)

Přednáší: Mgr. Renata Václavková -   Týmová spolupráce - pojem. Tým, s ...

KONFLIKTY A JEJICH ZVLÁDÁNÍ – ÚVOD DO PROBLEMATIKY (zaměřeno na sociální oblast)

Přednáší: Mgr. Renata Václavková - Cílem semináře je seznámení účastník ...

ÚSPĚŠNÁ KOMUNIKACE

Přednáší: Mgr. Renata Václavková - Komunikační dovednosti: ·        zá ...

ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU - ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ, ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ (zákon č. 199/2017 Sb. - částečné rozvolnění místní příslušnosti + digitalizace) - NOVELA

Přednáší: Petra Shonová, DiS. - Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu n ...

SPRÁVNÍ ŘÁD PRAKTICKY

Přednáší: JUDr. Eva Kuzmová - • aplikace základních zásad činnosti ...

SPRÁVNÍ ŘÁD V APLIKAČNÍ PRAXI STAVEBNÍCH ÚŘADŮ

Přednáší: JUDr. Eva Kuzmová - -      vztah stavebního zákona a spr ...

Naplánovaná školení a semináře

Profesim mozaika
Fotky měst kde konáme semináře
Nevyplatí se Vám školení na zakázku přímo ve Vaší organizaci? Podívejte se na naše naplánovaná školení v Brně, Olomouci, Ostravě a dalších městech...
Profesim mozaika