Školení a semináře na zakázku

Profesim mozaika Profesim mozaika

Aktuální nabídka seminářů

Kontrola, terénní šetření a navazující správní řízení o ukládání sankcí a opatření k nápravě v praxi

Přednáší: JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D. - 1. Kontrola x terénní šetření, vztah ...

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich – novela č. 417/2021 Sb. (účinná od 1. 2. 2022)

Přednáší: JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D. - 1. Zákon č. 250/2016 Sb., o odpově ...

Občanský zákoník – majetek, právní vztahy k věcem, katastr nemovitostí – aktuálně účinná úprava

Přednáší: Mgr. Hana Adamová, Ph.D. - Věci a jejich rozdělení: Pojem věc ...

Občanský zákoník – základní změny a pojmy včetně aktuální rozhodovací praxe

Přednáší: Mgr. Hana Adamová, Ph.D. - Obecný úvod – zásadní změny v po ...

Úvod do problematiky prevence stresu a syndromu vyhoření v sociálních službách

Přednáší: Mgr. Renata Václavková - Stres. Co představuje stres u pracov ...

Základy efektivní komunikace s klientem sociálních služeb

Přednáší: Mgr. Renata Václavková - Úvod do oblasti efektivní komunika ...

Úvod do týmové spolupráce (v sociálních službách)

Přednáší: Mgr. Renata Václavková - Týmová spolupráce - pojem. Tým, sk ...

Konflikty a jejich zvládání – úvod do problematiky (zaměřeno na sociální oblast)

Přednáší: Mgr. Renata Václavková - Cílem semináře je seznámení účastník ...

Úspěšná komunikace

Přednáší: Mgr. Renata Václavková - Komunikační dovednosti: základní do ...

Zákon o silničním provozu – řidičské oprávnění, řidičský průkaz (včetně aktuálních novinek)

Přednáší: Petra Shonová, DiS. - Seminář je určen pro úředníky obec ...

Správní řád prakticky

Přednáší: JUDr. Eva Kuzmová - Aplikace základních zásad činnosti ...

Správní řád v aplikační praxi stavebních úřadů

Přednáší: JUDr. Eva Kuzmová - Vztah stavebního zákona a správního ...

Správní poplatky na úseku stavebního řádu, aplikace obecných institutů správního správního řádu ve stavebním řízení

Přednáší: JUDr. Eva Kuzmová - Správní poplatky dle zákona o sprá ...

Správní řád ve vztahu k nepojistným dávkám

Přednáší: Ing. Ivana Grunerová - Úvod - Seznámení s tématem a obsah ...

Zákon o sociálních službách – příspěvek na péči – úvod do problematiky – včetně novel

Přednáší: Ing. Ivana Grunerová - 1.     Seznámení s obsahem seminář ...

Naplánovaná školení a semináře

Profesim mozaika
Fotky měst kde konáme semináře
Nevyplatí se Vám školení na zakázku přímo ve Vaší organizaci? Podívejte se na naše naplánovaná školení v Brně, Olomouci, Ostravě a dalších městech...
Profesim mozaika