Školení a semináře na zakázku

Profesim mozaika Profesim mozaika

Vyhledávání:

Aktuální nabídka seminářů

ÚVOD DO PROBLEMATIKY SOCIÁLNÍCH DÁVEK – včetně novel příspěvku na péči, poskytování dávek pro osoby se zdravotním postižením, zákona pomoci v hmotné nouzi, státní sociální podpory a dávek pěstounské péče

Přednáší: Ing. Ivana Grunerová - Přehled nepojistných dávkových systé ...

SPRÁVNÍ ŘÁD VE VZTAHU K SOCIÁLNĚPRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ - ÚVOD DO PROBLEMATIKY

Přednáší: Ing. Ivana Grunerová - Správní řád:  seznámení s obsahem ...

VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ A VEDENÍ POHOVORU

Přednáší: Mgr. Lenka Řezáčová - Praktický seminář zaměřený na výběr ...

BEHAVIORÁLNÍ POHOVOR A DALŠÍ PŘÍSTUPY K VEDENÍ POHOVORU

Přednáší: Mgr. Lenka Řezáčová - Praktický seminář zaměřený na výběr ...

PRACOVNÍ PRÁVO – MINIMUM PRO PERSONALISTY A VEDOUCÍ PRACOVNÍKY

Přednáší: Mgr. Lenka Řezáčová - Praktický seminář zaměřený na pracov ...

BYTOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ A NÁJEM BYTŮ, NEBYTOVÝCH A SPOLEČNÝCH PROSTOR

Přednáší: JUDr. Pavla Schödelbauerová & JUDr. Marek Novotný - Seminář má za cíl popsat a přiblížit ...

PRACOVNÍ PRÁVO A ZÁKONÍK PRÁCE – výklad bude vycházet ze stavu známého ke dni konání semináře

Přednáší: Dana Blažková - »  Zákoník práce a jeho vztah s obča ...

ETIKETA V PRAXI - PROFESIONÁLNÍ VYSTUPOVÁNÍ - PROFESIONÁLNÍ IMAGE

Přednáší: PhDr. Michaela Černá - V první části školení prochází účast ...

ZÁKON O DPH (změny 2021-2022) - NOVELA

Přednáší: Ing. Olga Hochmannová - Změny DPH 2021-2022. Připravované z ...

VADY SPRÁVNÍCH AKTŮ A ÚKONŮ

Přednáší: Ing. Bc. Roman Krčil - ·        Správní řízení – pojem; spr ...

JAK SPRÁVNĚ A EFEKTIVNĚ DORUČOVAT

Přednáší: Ing. Bc. Roman Krčil - ■  Význam a účel doručování ve správ ...

KONFLIKTY A JEJICH ZVLÁDÁNÍ

Přednáší: Mgr. Bc. Soňa Coufalová - Kurz se zaměřuje na rozvíjení komu ...

VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLA - KROK ZA KROKEM (proces kontroly na časové ose, včetně ukázky vzorových dokumentů)

Přednáší: Ing. Bc. Michal Sklenář - Zákon č. 255/2012 Sb. (kontrolní ř ...

APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU V PRAXI SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ - SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ

Přednáší: Ing. Bc. Roman Krčil - ○  Správní řízení a rozhodnutí. Sprá ...

ZÁKON O ODPADECH A ZÁKON O OBALECH - nový zákon o odpadech, o výrobcích s ukončenou životností, o obalech

Přednáší: Ing. Marie Boehmová - Seminář je určen pro pracovníky na ú ...

Naplánovaná školení a semináře

Profesim mozaika
Fotky měst kde konáme semináře
Nevyplatí se Vám školení na zakázku přímo ve Vaší organizaci? Podívejte se na naše naplánovaná školení v Brně, Olomouci, Ostravě a dalších městech...
Profesim mozaika