Školení a semináře na zakázku

Profesim mozaika Profesim mozaika

Aktuální nabídka seminářů

Etiketa v praxi – profesionální vystupování – profesionální image

Přednáší: PhDr. Michaela Černá - V první části školení prochází účast ...

Jak správně a efektivně doručovat

Přednáší: Ing. Bc. Roman Krčil - Význam a účel doručování ve správním ...

Proces kontroly ve veřejné správě a zpracování kontrolních zjištění

Přednáší: Ing. Bc. Michal Sklenář - Podmínky a formy kontroly – půso ...

Aplikace správního řádu v praxi správních orgánů – správní rozhodnutí

Přednáší: Ing. Bc. Roman Krčil - Správní řízení a rozhodnutí. Správní ...

Zákon o odpadech a související předpisy – novelizace

Přednáší: JUDr. Zuzana Svobodová, Ph.D. - ODPADOVÁ LEGISLATIVA 2022/2023 ZÁKO ...

GDPR a zákon o ochraně osobních údajů versus zákon o svobodném přístupu k informacím – novinky a změny podle aktuálně schválené novely zákona č. 106/1999 Sb.

Přednáší: JUDr. Eva Kuzmová - Výklad bude zaměřen i na novinky a z ...

Katastr nemovitostí – včetně aktuální legislativy

Přednáší: Mgr. Lenka Vrzalová - Úvod – právní úprava, nejdůležitější ...

Zátěž a stres – jak účinně zvládnout stresové situace a předejít syndromu vyhoření

Přednáší: Mgr. et Mgr. František Zakopal - Cílem je zvýšit úroveň výkonu zaměst ...

Příprava obecního zpravodaje

Přednáší: PhDr. Michaela Černá - Očekávání účastníků, hlavní problé ...

Zvládání emocí a konfliktů

Přednáší: Bc. Zuzana Zborayová - Emoce nám umí pěkně zavařit a  ...

Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. v souvislostech (změny, které nastaly v činnosti silničních správních úřadů od 1. 1. 2024 v důsledku nové úpravy stavebního práva, ale i změny/novinky další)

Přednáší: Mgr. Bc. David Mazánek - Na semináři se budou probírat změn ...

Zákon o registru smluv – jak správně uveřejňovat

Přednáší: Ing. Mgr. Tereza Krupová, Ph.D. - Nespadá Vaše smlouva do režimu pov ...

Veřejné zakázky – podlimitní a nadlimitní režim – NOVELA S ÚČINNOSTÍ 16. 7. 2023

Přednáší: Ing. Robert Páleník - Ve Sbírce zákonů byla zveřejněna ...

Správní trestání na úseku stavebního řádu

Přednáší: JUDr. Eva Kuzmová - Cílem vzdělávacího programu je sez ...

Nový stavební zákon – informace o projednávané novele nového stavebního zákona – porovnání se současným stavebním zákonem

Přednáší: JUDr. Eva Kuzmová - Informace o projednávané novele nové ...

Naplánovaná školení a semináře

Profesim mozaika
Fotky měst kde konáme semináře
Nevyplatí se Vám školení na zakázku přímo ve Vaší organizaci? Podívejte se na naše naplánovaná školení v Brně, Olomouci, Ostravě a dalších městech...
Profesim mozaika