Školení a semináře na zakázku

Profesim mozaika Profesim mozaika

Aktuální nabídka seminářů

Správní řád ve vztahu k sociálně-právní ochraně dětí – úvod do problematiky

Přednáší: Ing. Ivana Grunerová - Správní řád:  seznámení s obsahem ...

Výběr zaměstnanců a vedení pohovoru

Přednáší: Mgr. Lenka Řezáčová - Praktický seminář zaměřený na výbě ...

Behaviorální pohovor a další přístupy k vedení pohovoru

Přednáší: Mgr. Lenka Řezáčová - Praktický seminář zaměřený na výběr ...

Pracovní právo – minimum pro personalisty a vedoucí pracovníky

Přednáší: Mgr. Lenka Řezáčová - Praktický seminář zaměřený na prac ...

Pracovní právo a zákoník práce – výklad bude vycházet ze stavu známého ke dni konání semináře

Přednáší: Dana Blažková - Zákoník práce a jeho vztah s občan ...

Etiketa v praxi – profesionální vystupování – profesionální image

Přednáší: PhDr. Michaela Černá - V první části školení prochází účast ...

Zákon o DPH (změny 2022-2023) – novela

Přednáší: Ing. Olga Hochmannová - Změny DPH 2022-2023.   1.      Akt ...

Vady správních aktů a úkonů

Přednáší: Ing. Bc. Roman Krčil - Správní řízení – pojem; správní ak ...

Jak správně a efektivně doručovat

Přednáší: Ing. Bc. Roman Krčil - Význam a účel doručování ve správním ...

Konflikty a jejich zvládání

Přednáší: Mgr. Bc. Soňa Coufalová - Kurz se zaměřuje na rozvíjení komuni ...

Proces kontroly ve veřejné správě a zpracování kontrolních zjištění

Přednáší: Ing. Bc. Michal Sklenář - Podmínky a formy kontroly – půso ...

Aplikace správního řádu v praxi správních orgánů – správní rozhodnutí

Přednáší: Ing. Bc. Roman Krčil - Správní řízení a rozhodnutí. Správní ...

Zákon o odpadech a související předpisy – novelizace

Přednáší: JUDr. Zuzana Svobodová, Ph.D. - ODPADOVÁ LEGISLATIVA 2022/2023 ZÁKO ...

GDPR a zákon o ochraně osobních údajů versus zákon o svobodném přístupu k informacím – novinky a změny podle aktuálně schválené novely zákona č. 106/1999 Sb.

Přednáší: JUDr. Eva Kuzmová - Výklad bude zaměřen i na novinky a z ...

Poskytování informací a ochrana osobních údajů na úseku stavebního řádu

Přednáší: JUDr. Eva Kuzmová - Seminář je určen pro pracovníky ob ...

Naplánovaná školení a semináře

Profesim mozaika
Fotky měst kde konáme semináře
Nevyplatí se Vám školení na zakázku přímo ve Vaší organizaci? Podívejte se na naše naplánovaná školení v Brně, Olomouci, Ostravě a dalších městech...
Profesim mozaika