Školení a semináře na zakázku

Profesim mozaika Profesim mozaika

Aktuální nabídka seminářů

Hmotný a nehmotný investiční majetek – technické zhodnocení investičního majetku

Přednáší: Ing. Jiří Blažek - Vymezení a členění majetku dle právn ...

Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. v souvislostech

Přednáší: Mgr. Bc. David Mazánek - Na semináři se budou probírat změn ...

Zákon o registru smluv – jak správně uveřejňovat

Přednáší: Ing. Mgr. Tereza Krupová, Ph.D. - Nespadá Vaše smlouva do režimu pov ...

Veřejné zakázky – podlimitní a nadlimitní režim – NOVELA S ÚČINNOSTÍ 16. 7. 2023

Přednáší: Ing. Robert Páleník - Ve Sbírce zákonů byla zveřejněna ...

Kontrola vykonávaná stavebními úřady, aplikace obecných institutů správního řádu ve stavebním řízení

Přednáší: JUDr. Eva Kuzmová -   -  úvod do problematiky – podán ...

Správní trestání na úseku stavebního řádu

Přednáší: JUDr. Eva Kuzmová - Cílem vzdělávacího programu je sez ...

Nový stavební zákon – informace o projednávané novele nového stavebního zákona – porovnání se současným stavebním zákonem

Přednáší: JUDr. Eva Kuzmová - Informace o projednávané novele nové ...

DPH u obcí, měst, statutárních měst, hl. města Prahy, krajů i jiných neziskových subjektů – nejnovější metodické informace GFŘ, dotace k ceně – změny ZDPH od r. 2023 a dopad změn do praxe

Přednáší: Ing. Olga Hochmannová - 1. Změny DPH 2023. 2. Aktuální in ...

Právní vztahy k dřevinám rostoucím mimo les v praxi. Zákon o ochraně přírody a krajiny i další předpisy – aktuální legislativní vývoj

Přednáší: JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D. - Dne 28. 4. 2022 vyšla ve Věstníku ...

Kontrola, terénní šetření a navazující správní řízení o ukládání sankcí a opatření k nápravě v praxi

Přednáší: JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D. - 1. Kontrola x terénní šetření, vztah ...

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Přednáší: JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D. - 1. Zákon č. 250/2016 Sb., o odpově ...

Občanský zákoník – majetek, právní vztahy k věcem, katastr nemovitostí – aktuálně účinná úprava

Přednáší: Mgr. Hana Adamová, Ph.D. - Věci a jejich rozdělení: Pojem věc ...

Občanský zákoník – základní změny a pojmy včetně aktuální rozhodovací praxe

Přednáší: Mgr. Hana Adamová, Ph.D. - Obecný úvod – zásadní změny v po ...

Úvod do problematiky prevence stresu a syndromu vyhoření v sociálních službách

Přednáší: Mgr. Renata Václavková - Stres. Co představuje stres u pracov ...

Základy efektivní komunikace s klientem sociálních služeb

Přednáší: Mgr. Renata Václavková - Úvod do oblasti efektivní komunika ...

Naplánovaná školení a semináře

Profesim mozaika
Fotky měst kde konáme semináře
Nevyplatí se Vám školení na zakázku přímo ve Vaší organizaci? Podívejte se na naše naplánovaná školení v Brně, Olomouci, Ostravě a dalších městech...
Profesim mozaika