Školení a semináře na zakázku

Profesim mozaika Profesim mozaika

Vyhledávání:

Aktuální nabídka seminářů

GDPR A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VERSUS ZÁKON O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM - NOVÝ ZÁKON + NOVELA (účinnost od 24. 4. 2019)

Přednáší: JUDr. Eva Kuzmová - • Ochrana osobních údajů – prameny p ...

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA ÚSEKU STAVEBNÍHO ŘÁDU

Přednáší: JUDr. Eva Kuzmová - Seminář je určen pro pracovníky obec ...

STAVBY A JEJICH ZÁPISY DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ PO REKODIFIKACI SOUKROMÉHO PRÁVA

Přednáší: Mgr. Lenka Vrzalová - ○  Stavba jako součást pozemku x s ...

KATASTR NEMOVITOSTÍ - NOVÁ KATASTRÁLNÍ ÚPRAVA

Přednáší: Mgr. Lenka Vrzalová - • Úvod – právní úprava, nejdůležitěj ...

ZÁTĚŽ A STRES - JAK ÚČINNĚ ZVLÁDNOUT STRESOVÉ SITUACE A PŘEDEJÍT SYNDROMU VYHOŘENÍ

Přednáší: Mgr. et Mgr. František Zakopal - Cílem vzdělávacího programu je: kog ...

JAK TVOŘIT OBECNÍ ZPRAVODAJ

Přednáší: PhDr. Michaela Černá - Očekávání účastníků, hlavní problé ...

JAK OVLIVNIT PRACOVNÍ VÝKON (DOBROU PERSONÁLNÍ PRACÍ)

Přednáší: Mgr. Jiří Moskala, MPA - Jak ovlivnit pracovní výkon svých po ...

ÚŘEDNÍK MĚSTA, OBCE - PRÁVNÍ A PSYCHOLOGICKÉ MINIMUM

Přednáší: Mgr. Jiří Moskala, MPA - Pracujeme ve veřejné správě a měli b ...

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ INVESTIČNÍ MAJETEK – TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ INVESTIČNÍHO MAJETKU

Přednáší: Ing. Jiří Blažek - ◾ Vymezení a členění majetku dle prá ...

ZÁKON O POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH č. 13/1997 Sb., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Přednáší: Mgr. Bc. David Mazánek - ► Právní úprava pozemních komunikací ...

ZÁKON O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLECH ÚZEMNÍCH ROZPOČTŮ č. 250/2000 Sb.

Přednáší: Mgr. Helena Peterová - Rozpočet a rozpočtový proces. Stř ...

ZÁKON O REGISTRU SMLUV – praktické tipy a první zkušenosti

Přednáší: Mgr. Ing. Tereza Krupová, Ph.D. - Nespadá Vaše smlouva do režimu povin ...

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PODLIMITNÍ A NADLIMITNÍ REŽIM - novinky související s elektronizací

Přednáší: Ing. Robert Páleník - Seminář je zaměřen na seznámení se s ...

KONTROLA VYKONÁVANÁ STAVEBNÍMI ÚŘADY, APLIKACE OBECNÝCH INSTITUTŮ SPRÁVNÍHO ŘÁDU VE STAVEBNÍM ŘÍZENÍ

Přednáší: JUDr. Eva Kuzmová - -  úvod do problematiky – podání x ...

SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ NA ÚSEKU STAVEBNÍHO ŘÁDU

Přednáší: JUDr. Eva Kuzmová - Cílem vzdělávacího programu je sez ...

Naplánovaná školení a semináře

Profesim mozaika
Fotky měst kde konáme semináře
Nevyplatí se Vám školení na zakázku přímo ve Vaší organizaci? Podívejte se na naše naplánovaná školení v Brně, Olomouci, Ostravě a dalších městech...
Profesim mozaika