Školení a semináře na zakázku

Profesim mozaika Profesim mozaika

Aktuální nabídka seminářů

Stavby a jejich zápisy do katastru nemovitostí po rekodifikaci soukromého práva

Přednáší: Mgr. Lenka Vrzalová - Stavba jako součást pozemku x sa ...

Katastr nemovitostí – nová katastrální úprava

Přednáší: Mgr. Lenka Vrzalová - Úvod – právní úprava, nejdůležitější ...

Zátěž a stres – jak účinně zvládnout stresové situace a předejít syndromu vyhoření

Přednáší: Mgr. et Mgr. František Zakopal - Cílem je zvýšit úroveň výkonu zaměst ...

Jak psát obecní zpravodaj

Přednáší: PhDr. Michaela Černá - Očekávání účastníků, hlavní problé ...

Co by měl znát a vědět nový zastupitel města a obce

Přednáší: Mgr. Jiří Moskala, MPA - Určeno pro nové členy zastupitelstva ...

Hmotný a nehmotný investiční majetek – technické zhodnocení investičního majetku

Přednáší: Ing. Jiří Blažek - Vymezení a členění majetku dle právn ...

Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů – poslední novelizace zákona (vč. souvisejících právních předpisů) a aktuální judikatura

Přednáší: Mgr. Bc. David Mazánek - Právní úprava pozemních komunikací s ...

Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb.

Přednáší: Mgr. Helena Peterová - Rozpočet a rozpočtový proces. Střed ...

Zákon o registru smluv – praktické tipy a zkušenosti

Přednáší: Mgr. Ing. Tereza Krupová, Ph.D. - Nespadá Vaše smlouva do režimu pov ...

Veřejné zakázky – podlimitní a nadlimitní režim – novinky související s novelizací

Přednáší: Ing. Robert Páleník - Vzdělávací program je zaměřen na s ...

Kontrola vykonávaná stavebními úřady, aplikace obecných institutů správního řádu ve stavebním řízení

Přednáší: JUDr. Eva Kuzmová -   -  úvod do problematiky – podán ...

Správní trestání na úseku stavebního řádu

Přednáší: JUDr. Eva Kuzmová - Cílem vzdělávacího programu je sez ...

Nový stavební zákon – informace o projednávané novele nového stavebního zákona – porovnání se současným stavebním zákonem

Přednáší: JUDr. Eva Kuzmová - Informace o projednávané novele nové ...

DPH u obcí, měst, statutárních měst, hl. města Prahy, krajů i jiných neziskových subjektů – nejnovější metodické informace GFŘ, dotace k ceně – změny ZDPH od r. 2021 a dopad změn do praxe

Přednáší: Ing. Olga Hochmannová - 1. Změny DPH 2021-2022. 2. Aktuál ...

Právní vztahy k dřevinám rostoucím mimo les v praxi. Zákon o ochraně přírody a krajiny i další předpisy – aktuální legislativní vývoj

Přednáší: JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D. - Dne 28. 4. 2022 vyšla ve Věstníku ...

Naplánovaná školení a semináře

Profesim mozaika
Fotky měst kde konáme semináře
Nevyplatí se Vám školení na zakázku přímo ve Vaší organizaci? Podívejte se na naše naplánovaná školení v Brně, Olomouci, Ostravě a dalších městech...
Profesim mozaika