Správní poplatky na úseku stavebního řádu, aplikace obecných institutů správního správního řádu ve stavebním řízení

Profesim mozaika Profesim mozaika

Přednášející

JUDr. Eva Kuzmová - Právník specializující se na problematiku správního řádu, přestupkového zákona, GDPR a ochrany osobních údajů, zákona o svobodném přístupu k informacím, stavebního zákona aj. V letech 2004-2018 působila jako právník na Krajském úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu. Přednáškové činnosti se věnuje od roku 2013.

Osvědčení

bude předáno po ukončení semináře (6 vyučovacích hodin)

Akreditace

obnovena akreditace MV ČR, číslo: AK/PV-490/2017, AK/VE-270/2017

Program

Správní poplatky dle zákona o správních poplatcích: - položky 17-20 jeho přílohy; - vazba na daňový řád.

Podání x podnět – úprava dle správního řádu s vazbou na stavební zákon.

Lhůty: - procesní a hmotněprávní; - navrácení v předešlý stav.

Zastupování na základě plné moci: - právní úprava, - judikatura.

Doručování: - právní úprava, - judikatura.

Stížnosti dle § 175 správního řádu – stížnost x jiné prostředky ochrany podle správního řádu.

Veřejnoprávní smlouvy – úprava dle správního řádu, ustanovení § 78a a § 116 stavebního zákona.

Poskytování informací na úseku stavebního řádu: - souhrnný přehled aktuální právní úpravy včetně procesního způsobu vyřízení žádostí o poskytnutí informace; - důvody pro odmítnutí žádostí o poskytnutí informace, se zaměřením na poskytování informací ze správních spisů.

Zaujal Vás tento seminář?

Rádi Vám zašleme nezávaznou cenovou nabídku:

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás:

Telefon

603 717 305

Po-Pá: 7.00-15.00 h

E-mail

novotna@profesim.cz

 

Tento seminář máme také v plánovaných termínech

Tento seminář nemá žádné plánované termíny