Základní interní směrnice měst a obcí

Profesim mozaika Profesim mozaika

Přednášející

Mgr. Andrea Kovářová - Vystudovala Masarykovu univerzitu v Brně, Právnická fakulta obor právní specializace - veřejná správa. Pracuje jako tajemnice Městského úřadu Bučovice.

Osvědčení

bude předáno po ukončení semináře (6 vyučovacích hodin)

Akreditace

obnovena akreditace MV ČR, číslo: AK/PV-323/2017, AK/VE-175/2017

Program

Cílem vzdělávacího programu je objasnit důležitost interních směrnic organizace s důrazem na města a obce a ideální životní cyklus tak, aby nebyly „mrtvými pravidly“. Zároveň objasňuje základní pravidla při tvorbě vnitřních předpisů, ať už po stránce obsahové, tak i formální.

Proč směrnice vůbec tvoříme?

Funkce interních směrnic. Význam prevence a předcházení represím.

Rizika, kterým se vystavujeme, když je nemáme. Komunikační bariéra.

Základní právní rámec a jeho obsah.

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké směrnice mít musíme?

Nezbytné minimum interních směrnic, bez kterých se určitě neobejdeme. Obligatorní směrnice. Explicitní a implicitní. Výčet dle právního řádu a jejich obsahové náležitosti.

Jaké směrnice je dobré mít?

Objasnění „nadstandardních“ směrnic - tzn. těch, které mít nemusíme, ale jakmile je budeme mít, tak zjistíme, že jsou rovněž potřebné. Návrhy možných směrnic pro města a obce.

Životní cyklus směrnic.

Objasnění procesu přípravy, schválení, změn a rušení směrnic, číslování a evidence.

Sladění stavu faktického stavem právním.

Samotný obsah směrnic a jeho soulad s reálnými pravidly, které v organizaci platí. Obsahové i formální náležitosti směrnic. Hledání rovnováhy mezi žádoucím a očekáváným.

Dodržování stanovených pravidel.

Motto kapitoly:“ pravidla rozhodně nejsou proto, aby se porušovala.“ Kontrola dodržování. Vyžadování respektování.

Případné sankce za porušení stanovených povinností. Sankce ve smyslu pozitivním i negativním. Sankce jako krajní trest.

Zaujal Vás tento seminář?

Rádi Vám zašleme nezávaznou cenovou nabídku:

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás:

Telefon

603 717 305

Po-Pá: 7.00-15.00 h

E-mail

novotna@profesim.cz

 

Tento seminář máme také v plánovaných termínech

Tento seminář nemá žádné plánované termíny