Školení a semináře na zakázku

Profesim mozaika Profesim mozaika

Aktuální nabídka seminářů

Time management – manažerem svého času

Přednáší: Mgr. et Mgr. František Zakopal - Time management – co to vlastně je, ...

Archivnictví a spisová služba – Jak správně nakládat s digitálními i listinnými dokumenty podle vyhlášky o spisové službě a novely archivního zákona

Přednáší: PhDr. Irena Hajzlerová - Cílem vzdělávacího programu je sezná ...

Úvod do problematiky sociálních dávek – včetně novel příspěvku na péči, poskytování dávek pro osoby se zdravotním postižením, zákona pomoci v hmotné nouzi, státní sociální podpory a dávek pěstounské péče a zákon o náhradním výživném

Přednáší: Ing. Ivana Grunerová - Přehled nepojistných dávkových sys ...

Úvod do problematiky zákona o pomoci v hmotné nouzi – včetně výkladu a změn v ostatních dávkových předpisech (státní soc. podpora, DOZP, Lex Ukrajina)

Přednáší: Mgr. Petr Beck - Seminář je určen pro pracovníky na ...

Obecní zpravodaj a radniční noviny

Přednáší: Mgr. Helena Sedláčková -   1. Přehled právních předpisů, kte ...

Nábor a výběr zaměstnanců

Přednáší: Mgr. Lenka Řezáčová - Seminář zaměřený na nábor a výběr za ...

Dluhy, exekuce, insolvence – jak pomoci klientovi v dluzích

Přednáší: Denisa Valná (Plišťáková), DiS. - Úvod - Zahájení, představení, očekáv ...

Naplánovaná školení a semináře

Profesim mozaika
Fotky měst kde konáme semináře
Nevyplatí se Vám školení na zakázku přímo ve Vaší organizaci? Podívejte se na naše naplánovaná školení v Brně, Olomouci, Ostravě a dalších městech...
Profesim mozaika