Zvládání emocí a konfliktů

Profesim mozaika Profesim mozaika

Přednášející

Bc. Zuzana Zborayová - lektorka, koučka a terapeutka. Vzdělávání dospělých se věnuje od roku 2014. Za svoji praxi školila začínající podnikatele, mezinárodní korporace, neziskové organizace i na univerzitách. Na lince krizové intervence působila jako projektová manažerka i jako konzultant. Hlavními tématy její práce jsou zvládání náročných situací, komunikace, práce s emocemi, vztahy na pracovišti, práce s jednotlivcem i se skupinou a jiné softskills. Svůj přístup zakládá na Pozitivní a Individuální psychologii, čemu odpovídá i její přístup ke klientům.

Termín

úterý 3. prosince 2024,
9.00-cca 14.00 h

Cena

2290 Kč/os.,
v ceně výklad lektorky, studijní materiály, certifikát o absolvování, káva, oběd

Místo

OLOMOUC - REGIONÁLNÍ CENTRUM OLOMOUC, Jeremenkova 40b

Místnost: salonek 1. patro

Osvědčení

bude předáno po ukončení semináře

Akreditace

ne

Program

Emoce nám umí pěkně zavařit a taky mohou být vyčerpávající. Být jejich pánem se dá naučit. Předcházení, rozpoznání a práce s konfliktními situacemi. Jak zvládnout konflikt v kolektivu nebo mezi jednotlivci. Dá se z něj vytěžit ve prospěch všech? 

Využití kurzu – Emoce jsou příčinou mnohých nálepek/přezdívek třeba “Hysterka nebo Suchar”. Umí nás vyděsit, překvapit u sebe i u jiných, jsou nám příjemné nebo nepříjemné a někdy můžeme mít pocit, že nás ovládají a dělají nám v životě chaos. Taky občas hledáte tlačítko na vypínání, nebo koberec, pod který byste je schovali? Možná jim stačí jen lépe porozumět. Všechny získané dovednosti jsou použitelné všeobecně ve vztazích pracovních i soukromých.

Je určen pro každého, kdo pracuje, nebo se potkává s lidmi na různých úrovních. Nebo „bojuje“ sám se sebou.

Cíl kurzu: Pochopení, k čemu nám emoce vlastně slouží. Pochopení kde se berou. Osvojení technik práce s emocemi. Kontrola emocí bez potlačování. Rozpoznání příčin konfliktů. Formy předcházení. Techniky zvládání konfliktních situací i vlastních emocí.

Obsah kurzu:

Jak se vyznat v emocích. K čemu nám jsou. Jakou část naší osobnosti tvoří.

Co s nimi, aby pracovaly v náš prospěch. Co všechno může být za jejich projevy.

Odkud denně čerpat pozitivní emoce. Jak se naučit zvládat negativní emoce.

Rozpoznání různých typů komunikace a jednání. Příčiny vzniku konfliktů.

Kdy může být konflikt prospěšný a kdy ne. Práce s vlastními očekáváními – forma předcházení konfliktům.

Techniky na zvládání vlastních emocí – jak si udržet odstup a nenechat se stáhnout do debaty, která nikam nevede. Komunikační techniky k uklidnění situace.

 

Kurz čerpá z Gestalt a KBT technik.    

Chcete se zúčastnit?

Stačí vyplnit online přihlášku: