Zákon o silničním provozu – řidičské oprávnění, řidičský průkaz (včetně aktuálních novinek) – NOVELA OD 1. 1. 2024

Profesim mozaika Profesim mozaika

Přednášející

Petra Shonová, DiS. - Ministerstvo dopravy ČR, odbor agend řidičů, provádí poradenskou a konzultační činnost v oblasti řidičských oprávnění, řidičských průkazů a vzdělávání řidičů, dále se podílí na tvorbě legislativních předpisů, usměrnění a metodik MD souvisejících s dopravou.

Termín

čtvrtek 12. září 2024,
9.00-cca 14.00 h

Cena

2290 Kč/os.,
v ceně výklad lektorky, studijní materiály, certifikát o absolvování, káva, oběd

Místo

BRNO - Café Práh, Ve Vaňkovce 1

Místnost: salonek

Osvědčení

bude předáno po ukončení semináře

Akreditace

akreditovaný seminář obnoven MV ČR - AK/PV, AK/VE

Program

Seminář je určen pro úředníky obecních úřadů obcí s rozšířenou působností z odborů dopravy, dopravně-správních, správních, kteří se zabývají vydáváním řidičských průkazů. 

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů - řidičské oprávnění, řidičský průkaz:

1. základní informace v dané oblasti včetně aktuálních novinek + NOVELA OD 1. 1. 2024 ;

2. zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel;

3. psychická způsobilost k řízení motorových vozidel;

4. odborná způsobilost k řízení motorových vozidel;

5. řidičské oprávnění (udělení, rozšíření, pozastavení, pozbytí, odnětí);

6. řidičský průkaz;

7. mezinárodní řidičský průkaz;

8. výměny řidičských průkazů vydaných členskými státy;

9. výměny řidičských průkazů vydaných cizími státy;

10. poznatky a příklady z praxe jednotlivých obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.

Chcete se zúčastnit?

Stačí vyplnit online přihlášku: