Online přihláška

Profesim mozaika Profesim mozaika

Název semináře:

Občanský zákoník – majetek, právní vztahy k věcem, katastr nemovitostí – aktuálně účinná úprava

Termín:

úterý 28. května 2024, 9.00-cca 14.00 h

Místo:

Brno - BRNO - Café Práh, Ve Vaňkovce 1

1. Informace o účastnících

Počet:

0

Celková cena:

-

2. Fakturační údaje

3. Dokončení přihlášky