Asertivita – náročné situace – neříkejte ano, když chcete říci ne

Profesim mozaika Profesim mozaika

Přednášející

Mgr. Bc. Soňa Coufalová - Specialistka v oblasti pedagogiky a psychologie, má několikaleté lektorské zkušenosti v oblasti rozvoje osobnosti - komunikace, asertivita, stres, zvládání zátěžových situací, jednání s klientem apod. Absolvovala 3-letý psychoterapeutický výcvik při Karlově univerzitě v Praze.

Termín

čtvrtek 7. listopadu 2024,
9.00-cca 14.00 h

Cena

2290 Kč/os.,
v ceně výklad lektorky, studijní materiály, certifikát o absolvování, káva, oběd

Místo

BRNO - Café Práh, Ve Vaňkovce 1

Místnost: salonek

Osvědčení

bude předáno po ukončení semináře

Akreditace

ne

Program

Seminář je určen pro: pracovníky ve státní správě, personalisty, vedoucí pracovníky, manažery a všechny, kteří mají potřebu se sebevzdělávat a asertivně komunikovat a chtějí se lépe prosadit v pracovním i soukromém životě. 

Cíl: rozšířit si vědomosti a dovednosti v oblasti asertivity.

Obsah:

Pasivní, agresivní a asertivní projevy těla.

Základní asertivní dovednosti zaměstnance.

Interaktivní program, jehož součástí je individuální a skupinová práce, praktické ukázky, hlavní zásady a pojetí asertivních postupů.

Nácvik asertivního prosazování požadavků.

Vliv manipulativního jednání na výsledek jednání.

Typy a projevy manipulace.

Techniky jak reagovat na ironii - útočnou kritiku - neoprávněnou kritiku apod.

Strategie komunikace s agresivním člověkem - ukázka a nácvik.

Asertivní práva.

Asertivní techniky - technika otevřených dveří, negativní otázky, negativní aserce.

Umět přijímat a vyslovovat kritiku.

Diskuze - odpovědi na dotazy.

Chcete se zúčastnit?

Stačí vyplnit online přihlášku: