NOVINKY

arr3ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZÁKONA O POMOCI V HMOTNÉ NOUZI - AKTUÁLNÍ INFORMACE VČETNĚ ÚČINNÝCH A CHYSTANÝCH NOVELÁCH v.s. 18120 Přednáší: Mgr. Petr Beck - Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR - vrchní... arr3ÚPRAVA DOKUMENTŮ - PODLE REVIDOVANÉ NORMY ČSN 01 6910 v.s. 19001 Přednáší: Mgr. Eva Kroupová, Ph.D. - Vystudovala český a anglický jazyk na... arr3ZÁTĚŽ A STRES - jak účinně zvládnout stresové situace a předejít syndromu vyhoření v.s. 18155 Přednáší: Mgr. et Mgr. František Zakopal - Psycholog, lektor osobního... arr3ZÁKON č. 250/2016 Sb., O ODPOVĚDNOSTI ZA PŘESTUPKY A ŘÍZENÍ O NICH (účinnost od 1. 7. 2017) A SOUVISEJÍCÍ ZMĚNOVÝ ZÁKON (zákon č. 183/2017 Sb. včetně novely správního řádu) v.s. 19003 Přednáší: JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D. - Členka rozkladové, výkladové... arr3METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE A SYSTÉMY SOCIÁLNÍ OCHRANY ZAMĚŘENÉ NA OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM - ÚVOD DO PROBLEMATIKY (aktuální informace k připravovaným změnám v legislativě, vedení dokumentace a GDPR) v.s. 19028 Přednáší: Mgr. Zdeněk Živčák - Vedoucí oddělení sociální práce a metodiky... arr3STAVEBNÍ ZÁKON A JEHO VELKÁ NOVELA (aktuální znění s účinností od 1. 9. 2018) v.s. 19004 Přednáší: JUDr. Eva Kuzmová - Právník specializující se na problematiku... arr3ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZÁKONA O POMOCI V HMOTNÉ NOUZI - AKTUÁLNÍ INFORMACE VČETNĚ ÚČINNÝCH A CHYSTANÝCH NOVELÁCH v.s. 19005 Přednáší: Mgr. Petr Beck - Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR - vrchní... arr3ZÁKON O DPH - NOVELA (připravované změny 2019-2021) v.s. 19006 Přednáší: Ing. Olga Hochmannová - Daňová poradkyně, specialistka na DPH,... arr3ZÁKON O OBCÍCH v.s. 19008 Přednáší: Mgr. Andrea Kovářová - Vystudovala Masarykovu univerzitu v Brně,... arr3ASERTIVITA - NEŘÍKEJTE ANO, KDYŽ CHCETE ŘÍCI NE v.s. 19007 Přednáší: Mgr. Bc. Soňa Coufalová - Specialistka v oblasti pedagogiky a... arr3ZÁKON O ODPADECH A ZÁKON O OBALECH - nové vyhlášky v oblasti nakládání s odpady v.s. 19032 Přednáší: Ing. Marie Boehmová - Zkušená dlouholetá odbornice v problematice...

Vzdělávací agentura PROFESIM© je akreditovaná instituce MV ČR - AK/l-4/2017.
 
POŘÁDÁME ŠKOLENÍ, SEMINÁŘE:
  • pro úředníky
  • pro sociální sféru
  • pro firmy, podnikatele, širokou veřejnost


 

 

 

 

 

 

OTJlZWRkOT