Online přihláška

Profesim mozaika Profesim mozaika

Název semináře:

Zátěž a stres – jak účinně zvládnout stresové situace a předejít syndromu vyhoření

Termín:

úterý 2. listopadu 2021, 9.00-cca 14.00 h

Místo:

Brno - BRNO - Café Práh, Ve Vaňkovce 1

1. Informace o účastnících

Počet:

0

Celková cena:

-

2. Fakturační údaje

3. Dokončení přihlášky