Zátěž a stres – jak účinně zvládnout stresové situace a předejít syndromu vyhoření

Profesim mozaika Profesim mozaika

Přednášející

Mgr. et Mgr. František Zakopal - Lektor osobního rozvoje, psycholog, dopravní psycholog. Jedná se o erudovaného lektora s bohatou praxí v dané oblasti.

Termín

čtvrtek 13. dubna 2023,
9.00-cca 14.00 h

Cena

2100 Kč/os.,
v ceně výklad lektora, studijní materiály, certifikát o absolvování, káva, oběd

Místo

BRNO - Café Práh, Ve Vaňkovce 1

Místnost: salonek

Osvědčení

bude předáno po ukončení semináře

Akreditace

ne

Program

Cílem je zvýšit úroveň výkonu zaměstnanců a dalších osob a preventivně působit proti psychosomatickým onemocněním a syndromu vyhoření. Zaměření programu plně odpovídá potřebám rozvoje a dovedností cílové skupiny. Je v souladu s trendy Evropské unie, která si je vědoma rizik tzv. civilizačních chorob, které spočívají zejména v enormní psychické zátěži kladené na lidský organismus v důsledku pracovního procesu.

Získané dovednosti lze uplatnit nejen v rámci úřadů a organizací, ale lze je využít i k celkovému rozvoji osobnosti účastníka vzdělávacího programu.

 

1.      kognitivní cíl: pochopení probíraných pojmů, vztahů mezi nimi;

2.      afektivní cíl: nácvik praktických psychorelaxačních technik.

 

Zátěž a stres – úvod do problematiky, definování stresorů. Součástí je anatomie zátěže a stresu, fyziologické projevy v organismu, příčiny a faktory vzniku zátěže, prevence civilizačních chorob. Seminář je veden tréninkovou formou a je koncipován na získání dovedností a návyků vedoucích k eliminaci negativního stresu. Podstatnou součástí programu je nácvik psychorelaxačních technik. Doplňkový prvek programu tvoří rovněž dotazníky zaměřené na zjištění individuální úrovně stresu a syndromu vyhoření.

Výstupem semináře je orientace v dané problematice a získání praktických dovedností, které může účastník použít nejen v praxi, ale i v osobním životě.

Chcete se zúčastnit?

Stačí vyplnit online přihlášku: