ZÁTĚŽ A STRES - JAK ÚČINNĚ ZVLÁDNOUT STRESOVÉ SITUACE A PŘEDEJÍT SYNDROMU VYHOŘENÍ

Profesim mozaika Profesim mozaika

Přednášející

Mgr. et Mgr. František Zakopal - Psycholog, lektor osobního rozvoje. Jedná se o erudovaného lektora. V současné době pracuje na Cyrilometodějském gymnáziu v Prostějově jako školní psycholog a psycholog Centra pro pastoraci nemocných arcibiskupství v Olomouci.

Termín

úterý 24. listopadu 2020,
Z DŮVODU VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU SEMINÁŘ ZRUŠEN

Cena

1790 Kč/os.,
v ceně káva, občerstvení a studijní materiál

Místo

OLOMOUC - REGIONÁLNÍ CENTRUM OLOMOUC, Jeremenkova 40b

Místnost: salonek 1. patro

Osvědčení

bude předáno po ukončení semináře

Akreditace

ne

Program

Cílem vzdělávacího programu je:

kognitivní cíl: pochopení a prohloubení probíraných pojmů a vztahů mezi nimi v oblasti stressmanagementu v souladu s nejnovějšími trendy Evropské unie;

afektivní cíl: nácvik praktických dlouhodobě celosvětově etablovaných psychorelaxačních technik zaměřených na zvládání stresových situací a jako prevence burn out syndromu;

 • analýza vlastní situace a situace podřízených v oblasti stressmanagementu, která zhoršuje pracovní výkon;
 • prohloubení znalostí a dovedností v pozici vedoucího. Detekce a eliminace náročných a krizových situací daného úřadu/firmy s cílem zvýšit jeho výkon;
 • prohloubení a rozvíjení nejdůležitějších principů a zásad dodržování zdravého životního stylu z pohledu horizontálně vedeného úřadu/firmy v duchu principu subsidiarity, díky čemuž se zefektivní výkon;
 • analýza dalších možností krizových příčin, které dostávají zaměstnance příslušného úřadu/firmy do stresu s cílem tyto příčiny zvládnout tak, aby se zvýšil výkon pracovníků;
 • seznámení s novými psychorelaxačními technikami, které jsou vhodné ke zvládání stresových a náročných situací u jednotlivců i v rámci pracovního kolektivu;
 • seznámení a prohloubení nejnovějších poznatků z oblasti resilience s cílem prevence tzv. civilizačních chorob;
 • prohloubením poznatků a praktickým nácvikem psychorelaxačních technik dosáhnout rozvoj osobností u jednotlivců i v rámci pracovních kolektivů.

OBSAH: 

 • prohloubení nejnovějších poznatků z oblasti stressmanagementu a resilience – jejich aplikace na zastávané vedoucí pozici s cílem přesahu ke svým podřízeným;
 • prohloubení poznatků z oblasti současné psychosomatiky zaměřené na zvýšení výkonu pracovníků;
 • analýza příčin vzniku krizových situací u vedoucích pracovníků a v pracovních kolektivech, která z dlouhodobého hlediska snižuje výkon zaměstnanců;
 • nalezení konkrétních nástrojů vedoucích k odbourání škodlivého stresu v pracovních kolektivech a tím přispět ke zvýšení výkonu zaměstnanců;
 • wellbeing jako základní předpoklad vedoucí ke zdravému životnímu stylu, prevenci distresu a burn out syndromu, jako jediného nástroje vedoucí k udržení a rozvoji výkonu pracovníků;
 • prohloubení dlouhodobě etablovaných psychorelaxačních technik, jejich zařazení v praxi v pozici vedoucích i podřízených s cílem jejich osobnostního rozvoje;
 • nalezení možností jednotlivých úřadů/firem s cílem praktického užití psychorelaxačních technik a zajistit zvýšení produktivity práce;
 • využití dotazníků zaměřených do oblasti stresu, resilience a burn out syndromu, které pomohou zvýšit výkon pracovníků.

Vzdělávací program probíhá interaktivní formou. Jednotliví účastníci analyzují a zvládají svoji situaci a situaci u svých podřízených pracovního kolektivu úřadu/firmy, s cílem zvýšit efektivitu práce.

Chcete se zúčastnit?

Stačí vyplnit online přihlášku: