Zákon o sociálních službách – příspěvek na péči – úvod do problematiky – včetně novel

Profesim mozaika Profesim mozaika

Přednášející

Ing. Ivana Grunerová - Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, vedoucí oddělení odvolání a správní agendy Moravskoslezského kraje, dlouholetá lektorská činnost.

Termín

úterý 15. listopadu 2022,
9.00-cca 15.00 h (8 vyučovacích hodin)

Cena

1990 Kč/os.,
v ceně výklad lektorky, studijní materiály, certifikát o absolvování, káva, oběd

Místo

OSTRAVA - OSTRAVA-ZÁBŘEH, AKORD & POKLAD, náměstí SNP 1

Místnost: salonek

Osvědčení

bude předáno po ukončení semináře

Akreditace

akreditováno MPSV ČR - SP/PC

Program

1.     Seznámení s obsahem semináře, očekávání účastníků.

2.     Aktuální znění zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - příspěvek na péči – včetně novel.

3.     Příspěvek na péči ve vztahu k EU předpisům.

4.     Podmínky vzniku nároku na dávku.

5.     Pečující osoby.

6.     Stupně závislosti.

7.     Problematika sociálního šetření a obsah posudku lékařské posudkové služby, včetně judikatury.

8.     Výše příspěvku a možnosti jeho navýšení.

9.     Specifika řízení o dávce.

10. Přechod nároku na dávku.

11. Povinnosti oprávněné osoby a osob pečujících.

12. Přeplatky.

13. Diskuse, zhodnocení.

 

Chcete se zúčastnit?

Stačí vyplnit online přihlášku: