Zákon o silničním provozu – řidičské oprávnění, řidičský průkaz (zákon č. 199/2017 Sb. – částečné rozvolnění místní příslušnosti + digitalizace)

Profesim mozaika Profesim mozaika

Přednášející

Petra Shonová, DiS. - Ministerstvo dopravy ČR, odbor agend řidičů, provádí poradenskou a konzultační činnost v oblasti řidičských oprávnění, řidičských průkazů a vzdělávání řidičů, dále se podílí na tvorbě legislativních předpisů, usměrnění a metodik MD souvisejících s dopravou.

Termín

čtvrtek 22. září 2022,
9.00-cca 14.00 h

Cena

1990 Kč/os.,
v ceně výklad lektorky, studijní materiály, certifikát o absolvování, káva, oběd

Místo

OLOMOUC - REGIONÁLNÍ CENTRUM OLOMOUC, Jeremenkova 40b

Místnost: salonek 1. patro

Osvědčení

bude předáno po ukončení semináře

Akreditace

akreditovaný seminář obnoven MV ČR - AK/PV, AK/VE

Program

 

1. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů – řidičské oprávnění, řidičský průkaz.

2. Základní informace v dané oblasti včetně aktuálních novinek.

3. Zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel včetně dopravně psychologického vyšetření.

4. Odborná způsobilost k řízení motorových vozidel.

5. Řidičské oprávnění - udělení, - rozšíření, - pozastavení, - pozbytí, - odnětí.            

6. Řidičský průkaz.

7. Mezinárodní řidičský průkaz.

8. Řidičské průkazy vydané členskými státy.

9. Řidičské průkazy vydané cizími státy.

10. Poznatky a příklady z praxe jednotlivých obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.

Chcete se zúčastnit?

Stačí vyplnit online přihlášku: