Online přihláška

Profesim mozaika Profesim mozaika

Název semináře:

Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Termín:

čtvrtek 10. listopadu 2022, 9.00-cca 14.00 h

Místo:

Olomouc - OLOMOUC - REGIONÁLNÍ CENTRUM OLOMOUC, Jeremenkova 40b

1. Informace o účastnících

Počet:

0

Celková cena:

-

2. Fakturační údaje

3. Dokončení přihlášky