Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. v souvislostech (změny, které nastaly v činnosti silničních správních úřadů od 1. 1. 2024 v důsledku nové úpravy stavebního práva, ale i změny/novinky další)

Profesim mozaika Profesim mozaika

Přednášející

Mgr. Bc. David Mazánek - Právník odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Dlouholetá praxe s rozhodováním v samostatné i přenesené působnosti v oblasti silničního hospodářství. Dlouholetá praxe v přednáškové i publikační činnosti.

Termín

úterý 19. března 2024,
9.00-cca 14.00 h

Cena

2200 Kč/os.,
v ceně výklad lektora, studijní materiály, certifikát o absolvování, káva, oběd

Místo

BRNO - Café Práh, Ve Vaňkovce 1

Místnost: salonek

Osvědčení

bude předáno po ukončení semináře

Akreditace

akreditovaný seminář obnoven MV ČR - AK/PV, AK/VE

Program

Na semináři se budou probírat změny, které nastaly v činnosti silničních správních úřadů od 1. 1. 2024 v důsledku nové úpravy stavebního práva, ale i změny (novinky) další.

Právní úprava pozemních komunikací se zaměřením na přímou aplikaci poznatků při vedení správního řízení (procesní i hmotněprávní úprava) ve věcech účelových a místních komunikací a silnic, poslední novelizace zákona (vč. souvisejících právních předpisů) a aktuální judikatura.

Kategorie a třídy pozemních komunikací a jejich charakteristika – pozemní komunikace a rozdíl od soukromých cest, význam a vlastnictví kategorií a tříd, řízení o zařazení/vyřazení, součásti a příslušenství pozemních komunikací.

Účelové komunikace: jejich právní status, vznik, práva a povinnosti jejich vlastníků, řízení o úpravě nebo omezení veřejného přístupu a další specifika.

Připojovaní pozemních komunikací – předmět správního řízení, účastenství, procesní postupy.

Obecné užívání pozemních komunikací/zvláštní užívání/uzavírky/objížďky – předmět správní řízení, účastenství, procesní postupy, hmotné právo.

Nařízení obce – zpoplatnění stání na místní komunikaci, zajišťování schůdnosti, neudržované úseky.

Odpovědnost vlastníka/správce pozemní komunikace – vůči vlastníkům sousedních nemovitostí, za schůdnost a sjízdnost, objektivní odpovědnost, liberační důvody.   

Reklamní zařízení – definice, ochranné pásmo pozemní komunikace, proces odstranění, přestupky.

Ohrožení pozemní komunikace a provozu na ní – předmět správní řízení, účastenství, procesní postupy, hmotné právo.

Zřizování/rušení železničních přejezdů - předmět správní řízení, účastenství, procesní postupy, hmotné právo.

Chcete se zúčastnit?

Stačí vyplnit online přihlášku: