Zákon o odpadech a související předpisy – novelizace

Profesim mozaika Profesim mozaika

Přednášející

JUDr. Zuzana Svobodová, Ph.D. - Právnička specializující se na oblast práva životního prostředí, zejména problematiku nakládání s odpady a obaly. Dříve působila na Ministerstvu životního prostředí, odbor odpadů a odbor legislativní (zákon o odpadech a zákon o obalech).

Termín

čtvrtek 9. března 2023,
9.00-cca 14.00 h

Cena

2150 Kč/os.,
v ceně výklad lektorky, studijní materiály, certifikát o absolvování, káva, oběd

Místo

BRNO - Café Práh, Ve Vaňkovce 1

Místnost: salonek

Osvědčení

bude předáno po ukončení semináře

Akreditace

akreditovaný seminář obnoven MV ČR - AK/PV, AK/VE

Program

ODPADOVÁ LEGISLATIVA 2022/2023

ZÁKON O ODPADECH č. 541/2020 Sb. a prováděcí vyhlášky (Katalog odpadů, o podrobnostech nakládání s odpady).

- působnost zákona a základní pojmy;

- povinnosti podle nového zákona o odpadech – obecné povinnosti, povinnosti původce odpadu a provozovatelů zařízení, obchodník s odpady a zprostředkovatel nakládání s odpady, povinnosti při jednotlivých způsobech nakládání s odpady, černé skládky, školní sběr;

- povolení a souhlasy podle nového zákona;

- zákaz skládkování odpadu, poplatek za ukládání odpadů na skládku a „třídící sleva“ pro obce;

- nakládání s vybranými druhy odpadu (biologicky rozložitelný odpad, nebezpečný odpad a další);

- komunální odpad a obecně závazné vyhlášky obcí o obecním systému;

- evidence a ohlašování, plány odpadového hospodářství;

- přestupky, opatření k nápravě a výkon veřejné správy;

VÝROBKY S UKONČENOU ŽIVOTNOSTÍ ve vztahu k obcím (zákon č. 542/2020 Sb.) – pneumatiky, baterie, elektrozařízení a „autovraky“

INFORMACE O NOVÉ LEGISLATIVĚ K JEDNORÁZOVÝM PLASTŮM (zákon č. 243/2022 Sb. a č. 244/2022 Sb.)

Seminář je určen pro pracovníky na úseku životního prostředí, ekology, odpadové hospodáře i pro pracovníky orgánů veřejné správy, kteří pracují v oblasti odpadového hospodářství.

 

 

Chcete se zúčastnit?

Stačí vyplnit online přihlášku: