Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich – novela č. 417/2021 Sb. (účinná od 1. 2. 2022)

Profesim mozaika Profesim mozaika

Přednášející

JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D. - Členka rozkladové, výkladové a legislativní komise ministra životního prostředí. V letech 2001-2015 vedoucí právního odboru ředitelství České inspekce životního prostředí, nyní OSVČ (poradce, konzultant, lektor, externí VŠ učitel). Spoluautorka publikace - "Přestupky v praxi orgánů ochrany životního prostředí", autorka publikace "Kontrolní řád. Správní řád (vybraná ustanovení). Praktický komentář", spoluautorka publikace "Právní vztahy k dřevinám, praktický průvodce".

Osvědčení

bude předáno po ukončení semináře (6 vyučovacích hodin)

Akreditace

obnovena akreditace MV ČR, číslo: AK/PV-322/2017, AK/VE-174/2017

Program

1. Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a změnový zákon č. 183/2017 Sb. (změny sankčních ustanovení zákonů na jednotlivých úsecích veřejné správy) - dosavadní novely přestupkového zákona a zrušovací nálezy Ústavního soudu; - zákon č. 417/2021 Sb. (účinnost od 1. 2. 2022) - vládní novela přestupkového zákona – reakce na požadavky praxe, např. zmírnění požadavků na oprávněnou úřední osobu. 

2.   Časová působnost, územní působnost, osobní působnost - retroaktivita jen ve prospěch pachatele, porovnání staré a nové právní úpravy.

3.  Základy odpovědnosti za přestupek - včetně složitějších otázek typu souběhy přestupků (zásada ne bis in idem, totožnost skutku), určení deliktně odpovědného subjektu (zadavatel, zhotovitel), trvající a pokračující přestupky, promlčení, odůvodňování výše pokut. 

4.  Řízení o přestupcích - postupy před zahájením řízení: oznamování přestupku, kontrola, místní šetření, opatřování vysvětlení aj.; - zahájení řízení (vymezení skutku), kdy nařídit ÚJ, dokazování mimo ústní jednání, vypořádání se s důkazními návrhy obviněného; - společné řízení, zásada absorpční; - náležitosti rozhodnutí, popis skutku atd.; - odvolací řízení - specifika: neplatí koncentrace řízení, zákaz reformace in peius; zkrácená řízení (příkaz, příkaz na místě a příkazový blok; novela od 1. 1. 2019: „návrat“ domluvy); - náhrada škody. 

5.  Evidence vybraných přestupků. 

6.  Přechodná ustanovení - prodloužení výjimky z požadavků na oprávněnou úřední osobu o 1 rok (tj. do 31. 12. 2023), vypuštění věkové hranice 50 let a zkrácení praxe na 5 let po tomto datu (novela č. 417/2021 Sb.).  

Zaujal Vás tento seminář?

Rádi Vám zašleme nezávaznou cenovou nabídku:

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás:

Telefon

603 717 305

Po-Pá: 7.00-15.00 h

E-mail

novotna@profesim.cz

 

Tento seminář máme také v plánovaných termínech

Tento seminář nemá žádné plánované termíny