VZTAH OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Profesim mozaika Profesim mozaika

Přednášející

JUDr. Eva Kuzmová - Právník specializující se na problematiku správního řádu, přestupkového zákona, GDPR a ochrany osobních údajů, zákona o svobodném přístupu k informacím, stavebního zákona aj. V letech 2004-2018 působila jako právník na Krajském úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu. Přednáškové činnosti se věnuje od roku 2013.

Termín

středa 25. listopadu 2020,
Z DŮVODU VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU SEMINÁŘ ZRUŠEN

Cena

1790 Kč/os.,
v ceně káva, oběd a studijní materiál

Místo

BRNO - Café Práh, Ve Vaňkovce 1

Místnost: salonek

Osvědčení

bude předáno po ukončení semináře

Akreditace

akreditovaný seminář MV ČR - AK/PV, AK/VE

Program

Občanský zákoník a stavební zákon: – jejich postavení v systému českého práva; – vztah soukromého a veřejného práva; – cíle aplikace občanského zákoníku a stavebního zákona.

• Zásady soukromého práva.

• Věci a jejím rozdělení (dopady novely občanského zákoníku pro oblast stavebního řádu).

• Zásada superficies solo cedit: – pojem stavba; – dočasné a liniové stavby.

• Absolutní majetková práva.

• Veřejné seznamy: – domněnka správnosti zápisů ve veřejném seznamu; 

                             – zásada materiální publicity.

• Vlastnické právo, omezení, sousedská práva (imise podle občanského zákoníku a stavebního zákona),   

   rozhrady, nezbytná cesta.

• Přechodná ustanovení občanského zákoníku vztahující se ke stavbám.

• Věcná práva k věci cizí: – účastníci podle stavebního zákona, – právo stavby;

                                     – věcná břemena, – služebnosti a reálná břemena.

Diskuze, dotazy.

Chcete se zúčastnit?

Stačí vyplnit online přihlášku: