Veřejnosprávní kontrola – krok za krokem (proces kontroly na časové ose, včetně ukázky vzorových dokumentů)

Profesim mozaika Profesim mozaika

Přednášející

Ing. Bc. Michal Sklenář - Ředitel Odboru kontrolních činností v Ministerstvu pro místní rozvoj. Dlouhodobě poskytuje lektorské a konzultační činnosti orgánům státní správy, včetně spolupráce při výkonu kontrol. V minulosti působil v Úřadu vlády České republiky jako vedoucí Oddělení kontroly a v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR jako garant kontrol. V soukromém sektoru dříve vykonával pozici Senior konzultanta v oblasti kontroly EU fondů a externě vyučoval na Vyšší odborné škole v Praze. Lektor je absolventem v oborech krizového řízení, pedagogiky, ekonomiky a managementu.

Termín

čtvrtek 6. října 2022,
9.00-cca 14.00 h

Cena

1990 Kč/os.,
v ceně výklad lektora, studijní materiály, certifikát o absolvování, káva, oběd

Místo

OLOMOUC - REGIONÁLNÍ CENTRUM OLOMOUC, Jeremenkova 40b

Místnost: salonek 1. patro

Osvědčení

bude předáno po ukončení semináře

Akreditace

akreditovaný seminář obnoven MV ČR - AK/PV, AK/VE

Program

Obsahem semináře je především:

Současný systém kontroly.

Proces kontroly na časové ose.

Pověření ke kontrole a zahájení kontroly.

Protokol o kontrole vč. povinných náležitostí.

Struktura kontrolních zjištění v protokolu.

Námitky a vyřízení námitek.

Principy „3E“.

Ukončení kontroly.

 

Nově je součástí semináře také aktuální problematika související s výkonem kontroly:

Kontrola spolufinancovaných nákladů.

Výzva k vrácení (části dotace).

Hlášení závažných zjištění.

Předání zjištění o nedostatcích.

Kontrola výkonu státní správy.

 

V průběhu semináře budou prezentovány konkrétní příklady z praxe, týkající se daných oblastí.

Chcete se zúčastnit?

Stačí vyplnit online přihlášku: