Veřejné zakázky – podlimitní a nadlimitní režim – novinky související s novelizací

Profesim mozaika Profesim mozaika

Přednášející

Ing. Robert Páleník - Odborník na veřejné zakázky, působí jako odborný konzultant v oblasti veřejných zakázek. V současné době rovněž působí v Projektové kanceláři Kraje vysočina jako specialista na veřejné zakázky, zabývá se poradenstvím a lektorskou činností.

Termín

úterý 14. února 2023,
9.00-cca 14.00 h

Cena

2090 Kč/os.,
v ceně výklad lektora, studijní materiály, certifikát o absolvování, káva, oběd

Místo

BRNO - Café Práh, Ve Vaňkovce 1

Místnost: salonek

Osvědčení

bude předáno po ukončení semináře

Akreditace

akreditovaný seminář obnoven MV ČR - AK/PV, AK/VE

Program

Vzdělávací program je zaměřen na seznámení se se zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., který je určen zadavatelům i dodavatelům veřejných zakázek a zaměřuje se rovněž na elektronizaci veřejných zakázek.

 

Obecná ustanovení a pravidla elektronické komunikace v zadávacích řízeních, elektronické nástroje a profil zadavatele (definice, předpokládaná hodnota, formy spolupráce zadavatelů, elektronizace zadávacích řízení, některé výjimky a smíšené zakázky), odpovědné zadávání.

 

Zadávací podmínky, administrace průběhu zadávacích řízení (komise), technické podmínky, poskytování dokumentace, prohlídka, změny ZD, úprava subdodavatelství atd.

 

Podlimitní režim – zjednodušené podlimitní řízení.

 

Nadlimitní režim – podmínky pro použití druhů řízení, druhy řízení a postup v nich.

 

Kvalifikace (principy, základní, profesní, technická a ekonomická způsobilost dodavatele).

 

Otevírání, posouzení, hodnocení (pravidla pro mimořádně nízkou cenu a kritéria hodnocení) ve světle elektronické komunikace.

 

Uzavření smlouvy a zrušení, uveřejnění smlouvy (registr smluv), podmínky změny smlouvy a dodatečných zakázek.

 

Průběžná diskuse s účastníky v průběhu celého semináře.

Chcete se zúčastnit?

Stačí vyplnit online přihlášku: