Veřejné zakázky – podlimitní a nadlimitní režim – novinky související s novelizací

Profesim mozaika Profesim mozaika

Přednášející

Ing. Robert Páleník - Odborník na veřejné zakázky, působil jako ředitel odboru veřejných zakázek na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, též jako odborný konzultant v oblasti veřejných zakázek, v současné době působí v Projektové kanceláři Kraje vysočina jako specialista na veřejné zakázky, zabývá se poradenstvím a lektorskou činností.

Termín

úterý 13. září 2022,
9.00-cca 14.00 h

Cena

1990 Kč/os.,
v ceně výklad lektora, studijní materiály, certifikát o absolvování, káva, oběd

Místo

BRNO - Café Práh, Ve Vaňkovce 1

Místnost: salonek

Osvědčení

bude předáno po ukončení semináře

Akreditace

akreditovaný seminář obnoven MV ČR - AK/PV, AK/VE

Program

Seminář je zaměřen na seznámení se se zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., je určen zadavatelům i dodavatelům veřejných zakázek a zaměřuje se rovněž na novinky související s novelizací veřejných zakázek. 

Obecná ustanovení a pravidla elektronické komunikace v zadávacích řízeních, elektronické nástroje a profil zadavatele (definice, předpokládaná hodnota, formy spolupráce zadavatelů, některé výjimky a smíšené zakázky).

Zadávací podmínky, administrace průběhu zadávacích řízení (komise), technické podmínky, poskytování dokumentace, prohlídka, změny ZD, úprava subdodavatelství atd.

Podlimitní režim (zjednodušené podlimitní řízení).

Nadlimitní režim (podmínky pro použití druhů řízení, druhy řízení a postup v nich).

Kvalifikace (principy, základní, profesní, technická a ekonomická způsobilost dodavatele).

Otevírání, posouzení, hodnocení (pravidla pro mimořádně nízkou cenu a kritéria hodnocení) ve světle elektronické komunikace.

Uzavření smlouvy a zrušení, uveřejnění smlouvy (registr smluv), podmínky změny smlouvy a dodatečných zakázek.

Průběžná diskuse s účastníky v průběhu celého semináře.

Chcete se zúčastnit?

Stačí vyplnit online přihlášku: