Úvod do problematiky zákona o pomoci v hmotné nouzi – příklady z praxe, informace o novinkách a i o dalších dávkových systémech

Profesim mozaika Profesim mozaika

Přednášející

Mgr. Petr Beck - Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR - vrchní ministerský rada, od roku 2020 zastupující ředitel odboru nepojistných sociálních a rodinných dávek, dlouholetá lektorská činnost. Působí jako zkušební komisař u zkoušek zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti při řízení o dávkách pomoci v hmotné nouzi a o dávkách pro osoby se zdravotním postižením.

Termín - Seminář zrušen

čtvrtek 14. října 2021,
9.00-cca 14.00 h (6 vyučovacích hodin)

Cena

1950 Kč/os.,
v ceně výklad lektora, studijní materiál, káva, oběd

Místo

OLOMOUC - REGIONÁLNÍ CENTRUM OLOMOUC, Jeremenkova 40b

Místnost: salonek 1. patro

Osvědčení

bude předáno po ukončení semináře

Akreditace

akreditovaný seminář obnoven MV ČR - AK/PV, AK/VE; akreditovaný seminář MPSV ČR - SP/PC

Program

Seminář je určen pro pracovníky na obcích, na krajských úřadech, na Úřadu práce, v sociálních službách, v neziskových organizacích apod., kteří potřebují získat informace o nepojistných dávkových systémech, především o systému pomoci v hmotné nouzi.

Na semináři získáte aktuální informace o systému pomoci v hmotné nouzi včetně účinných a chystaných novelách (veřejná služba, opatření obecné povahy, poukázky, písemné doporučení obce, zjišťování nákladů na bydlení u různých typů bydlení apod.). 

1. Aktuální situace v systému pomoci v hmotné nouzi včetně zaměření se na sociální práci, statistiky vyplacených dávek.

2. Novely zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

3. Další související zákony, jejich připomenutí, možné problémy a jejich novely. Vymezení pojmu, částky životního a existenčního minima a jejich používání. Veřejná služba, co vše se změnilo v systému pomoci v hmotné nouzi, sociální práce na obcích a na Úřadě práce ČR, sociální bydlení. Podmínky nároku jednotlivých dávek, souhlas obce apod.

4.  Systém pomoci v hmotné nouzi - objasnění pojmů. Chráněné osoby, neodůvodnitelná zátěž systému, osoby v hmotné nouzi, nezaopatřené dítě, okruh společně posuzovaných osob, celkové sociální a majetkové poměry, příjmy, přiměřené a odůvodněné náklady na bydlení, rozhodné období, částka živobytí. Připravované novely zákona o pomoci v hmotné nouzi.

a) Situace pro příspěvek na živobytí a jeho vyplácení (poukázky apod.). Nárok a výše příspěvku na živobytí, poměrná částka příspěvku na živobytí, vzorec a výpočet, vratný příspěvek na živobytí. Příklady z praxe, řešení specifických situací a využití metodických pokynů Ministerstva práce a sociálních věcí.

b) Situace pro doplatek na bydlení a podmínky jeho poskytování. Nárok a výše doplatku na bydlení, jednotlivé formy bydlení, byt, část bytu, pobytové sociální služby, ubytovací zařízení, stavba pro individuální či rodinnou rekreaci, jiný než obytný prostor, připravovaná novela zákona o pomoci v hmotné nouzi (souhlas obce), vzorec a výpočet. Příklady z praxe, řešení specifických situací a využití metodických pokynů Ministerstva práce a sociálních věcí.

c) Situace pro mimořádnou okamžitou pomoc a podmínky pro její poskytování. Současné otázky vyplývající z posledních novel ostatních dávkových zákonů. Objasnění jednotlivých situací pro mimořádnou okamžitou pomoc, nárok v rámci správního uvážení na mimořádnou okamžitou pomoc, výše mimořádné okamžité pomoci v jednotlivých situacích. Příklady z praxe, řešení specifických situací a využití metodických pokynů.

d) Částky živobytí osob v hmotné nouzi, veřejná služba, opatření obecné povahy aj.

5. Nejčastější problémy, které se vyskytují při provádění zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi a jejich řešení.

6. Řešení specifických situací osob v hmotné nouzi a využití metodických pokynů v systému pomoci v hmotné nouzi.

Chcete se zúčastnit?

Stačí vyplnit online přihlášku:

Tento seminář byl zrušen