ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZÁKONA O POMOCI V HMOTNÉ NOUZI - novely zákona č. 111/2006 Sb.

Profesim mozaika Profesim mozaika

Přednášející

Mgr. Petr Beck - Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR - vrchní ministerský rada, od roku 2020 zastupující ředitel odboru nepojistných sociálních a rodinných dávek, dlouholetá lektorská činnost. Působí jako zkušební komisař u zkoušek zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti při řízení o dávkách pomoci v hmotné nouzi a o dávkách pro osoby se zdravotním postižením.

Termín

čtvrtek 26. listopadu 2020,
Z DŮVODU VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU SEMINÁŘ ZRUŠEN

Cena

1850 Kč/os.,
v ceně káva, oběd a studijní materiál

Místo

BRNO - Café Práh, Ve Vaňkovce 1

Místnost: salonek

Osvědčení

bude předáno po ukončení semináře

Akreditace

akreditovaný seminář obnoven MV ČR - AK/PV, AK/VE; akreditovaný seminář MPSV ČR - SP/PC

Program

Seminář je určen pro pracovníky na obcích, na krajských úřadech, na Úřadu práce, v sociálních službách, v neziskových organizacích apod., kteří potřebují získat informace o nepojistných dávkových systémech, především o systému pomoci v hmotné nouzi.

Na semináři získáte aktuální informace o systému pomoci v hmotné nouzi včetně účinných a chystaných novelách (veřejná služba, opatření obecné povahy, poukázky, písemné doporučení obce, zjišťování nákladů na bydlení u různých typů bydlení apod.). 

 

 • Aktuální situace v systému pomoci v hmotné nouzi.
 • Novely zákona č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi.
 • Další související zákony, jejich připomenutí, možné problémy a jejich novely.
 • Současné otázky zákona o pomoci v hmotné nouzi vyplývající z posledních novel:
 1.  příspěvek na živobytí a jeho vyplácení (poukázky apod.);
 2. doplatek na bydlení a podmínky jeho poskytování;
 3. mimořádná okamžitá pomoc a podmínky pro její poskytování;
 4. částky živobytí osob v hmotné nouzi, veřejná služba, opatření obecné povahy aj.
 • Nejčastější problémy, které se vyskytují při provádění zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi a jejich řešení.
 • Metodické pokyny Ministerstva práce a sociálních věcí a jejich využití.
 • Řešení specifických situací osob v hmotné nouzi a využití metodických pokynů v systému pomoci v hmotné nouzi.
 • Další související zákony, jejich připomenutí, možné problémy a jejich novely.

Chcete se zúčastnit?

Stačí vyplnit online přihlášku: