ÚVOD DO PROBLEMATIKY SOCIÁLNÍCH DÁVEK – včetně novel příspěvku na péči, poskytování dávek pro osoby se zdravotním postižením, zákona pomoci v hmotné nouzi, státní sociální podpory a dávek pěstounské péče

Profesim mozaika Profesim mozaika

Přednášející

Ing. Ivana Grunerová - Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, vedoucí oddělení odvolání a správní agendy Moravskoslezského kraje, dlouholetá lektorská činnost.

Termín

úterý 24. listopadu 2020,
Z DŮVODU VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU SEMINÁŘ ZRUŠEN

Cena

1790 Kč/os.,
v ceně káva, oběd a studijní materiál

Místo

OLOMOUC - REGIONÁLNÍ CENTRUM OLOMOUC, Jeremenkova 40b

Místnost: salonek 1. patro

Osvědčení

bude předáno po ukončení semináře

Akreditace

akreditovaný seminář MPSV ČR - SP/PC

Program

Přehled nepojistných dávkových systémů včetně novely zákona o státní sociální podpoře, která mění podmínky nároku a stanovení výše rodičovského příspěvku a příspěvku na bydlení. Podmínky vzniku nároku na jednotlivé dávky, typy a výše dávek, účastníci řízení a jejich povinnosti.

Aktuální právní úprava systému sociálních dávek:

 a) sociální pomoc:

          » příspěvek na péči (zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách);

          » zákon o poskytování dávek pro osoby se zdravotním postižením (zákon č. 329/2011 Sb.);

          » systém pomoci v hmotné nouzi (zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, zákon č. 110/2006  Sb., o životním minimu;

b) systém státní sociální podpory (zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře);

c) systém dávek pěstounské péče (zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí).

 

 Specifika správního řízení v sociálních dávkách. Diskuse.

Chcete se zúčastnit?

Stačí vyplnit online přihlášku: