TIME MANAGEMENT - MANAŽEREM SVÉHO ČASU

Profesim mozaika Profesim mozaika

Přednášející

Mgr. et Mgr. František Zakopal - Psycholog, lektor osobního rozvoje. Jedná se o erudovaného lektora. V současné době pracuje na Cyrilometodějském gymnáziu v Prostějově jako školní psycholog a psycholog Centra pro pastoraci nemocných arcibiskupství v Olomouci.

Termín

úterý 1. prosince 2020,
9.00-cca 14.00 h

Cena

1790 Kč/os.,
v ceně káva, občerstvení a studijní materiál

Místo

BRNO - Café Práh, Ve Vaňkovce 1

Místnost: salonek

Osvědčení

bude předáno po ukončení semináře

Akreditace

ne

Program

« Sebepoznání a sebeřízení jako nezbytný předpoklad pro zastávanou pozici vedoucího pracovníka příslušného úřadu/firmy s cílem zvýšení výkonu.  4. generace time managementu aplikované do současných trendů liedershipu.

« "Zloději času" jako rušící faktory v pozici vedoucího - detekce „zlodějů času“ u podřízených
s cílem jejich eliminace a využití jejich „hluchých okének“ pro efektivní využití času v příslušném pracovním kolektivu.

« Stanovení individuálních a skupinových priorit s využitím techniky SMART s cílem zvýšení výkonu pracovníků.

« Typologie osobnosti podle nakládání s časem – její využití v práci s pracovní skupinou s cílem zvýšení jejich výkonu.

« Eisenhowerův kvadrant času jako efektivní nástroj využitelný z pohledu vedoucího pracovníka daného úřadu/firmy s cílem zvýšení výkonu.

« Plánování času v pracovním kolektivu pomocí Metody ABC, pomocí Eisenhowerova kvadrantu a důsledným používáním časové rezervy pro úkoly ve skupině s cílem zvýšení její efektivity.

« Stanovení skupinových priorit s využitím MIND MAPS, které prokazatelně zvyšují výkon pracovníků.

« Využití moderních technologií jako nezbytného předpokladu pro zlepšení času a zvýšení efektivity pracovního kolektivu (např. Google kalendář, apod.)

« Využití principů delegování, jako nezbytného nástroje zvyšující efektivitu práce vedoucího úředníka/pracovníka.

« Třífázový model vedení porad – příprava skupiny před poradou, během porady a po poradě a feedback akčních cílů po poradě s cílem zvýšení efektivity práce daného úřadu/firmy.

« 30 nových typů na efektivní práci s časem ve skupinové práci.

« Nalezení a procvičení konkrétních nástrojů pro práci vedoucího úředníka/pracovníka pomocí nejmodernějšího přístupu „WORK LIFE BALANCE“ zajišťující zvýšení efektivity a výkonu pracovníka ve státní sféře/firmě.

Cílové skupiny analyzují svoji situaci a pracovní postupy a hledají možnosti, jak mohou zefektivnit využívání času nejen pro sebe, ale zejména pro pracovní kolektiv úřadu/firmy, s cílem zvýšení pracovního výkonu.

Cílem vzdělávacího programu je:

  • analyzovat vlastní situaci z pohledu pozice vedoucího úředníka/pracovníka s cílem zjistit příčiny snižování výkonu pracovníků státní správy/firmy;
  • najít největší externí a interní "zloděje času" v pracovním procesu v pozici vedoucího. Umět rozpoznat tyto „zloděje času“ u svých podřízených tak, aby byl zajištěn růst výkonu pracovníků státní sféry/firmy;
  • rozvíjet nejdůležitější principy time managementu z pohledu horizontálně vedeného úřadu/firmy v principu subsidiarity s cílem zvýšit výkon pracovníků z dlouhodobé perspektivy;
  • definice efektivního využívání času;
  • rozvíjet znalosti a dovednosti o jednotlivých podřízených s využitím psychologie osobnosti (např. MBTI typologie, GPOP, apod.), s cílem přizpůsobit a sladit individuální time management s dosahováním lepších cílů pracovního kolektivu;
  • využít třicet typů na zlepšení efektivity práce pracovního kolektivu;
  • pochopení, že správný a úspěšný lieder je ten, kdo dodržuje nejnovější zásady z pohledu  work life balance u sebe i u svých podřízených a zajistí tak udržení a zvýšení výkonu daného úřadu/firmy.

Chcete se zúčastnit?

Stačí vyplnit online přihlášku: