TIME MANAGEMENT - MANAŽEREM SVÉHO ČASU

Profesim mozaika Profesim mozaika

Přednášející

Mgr. et Mgr. František Zakopal - Psycholog, lektor osobního rozvoje. Jedná se o erudovaného lektora. V současné době pracuje na Cyrilometodějském gymnáziu v Prostějově jako školní psycholog a psycholog Centra pro pastoraci nemocných arcibiskupství v Olomouci.

Termín

úterý 1. prosince 2020,
9.00-cca 14.00 h

Cena

1790 Kč/os.,
v ceně profesionální video - přenos na 2 kamery ze studia

Stránka vysílání

Streamio.cz

Seminář bude vysílán skrze službu streamio.cz. Pro snadný průběh streamu se na službě streamio.cz registrujte pod stejným emailem, který jste zadali na přihlášce. Odkaz na stream bude zaslán emailem.

Osvědčení

bude zasláno po ukončení semináře

Akreditace

ne

Program

« Sebepoznání a sebeřízení jako nezbytný předpoklad pro zastávanou pozici vedoucího pracovníka příslušného úřadu/firmy s cílem zvýšení výkonu.  4. generace time managementu aplikované do současných trendů liedershipu.

« "Zloději času" jako rušící faktory v pozici vedoucího - detekce „zlodějů času“ u podřízených
s cílem jejich eliminace a využití jejich „hluchých okének“ pro efektivní využití času v příslušném pracovním kolektivu.

« Stanovení individuálních a skupinových priorit s využitím techniky SMART s cílem zvýšení výkonu pracovníků.

« Typologie osobnosti podle nakládání s časem – její využití v práci s pracovní skupinou s cílem zvýšení jejich výkonu.

« Eisenhowerův kvadrant času jako efektivní nástroj využitelný z pohledu vedoucího pracovníka daného úřadu/firmy s cílem zvýšení výkonu.

« Plánování času v pracovním kolektivu pomocí Metody ABC, pomocí Eisenhowerova kvadrantu a důsledným používáním časové rezervy pro úkoly ve skupině s cílem zvýšení její efektivity.

« Stanovení skupinových priorit s využitím MIND MAPS, které prokazatelně zvyšují výkon pracovníků.

« Využití moderních technologií jako nezbytného předpokladu pro zlepšení času a zvýšení efektivity pracovního kolektivu (např. Google kalendář, apod.)

« Využití principů delegování, jako nezbytného nástroje zvyšující efektivitu práce vedoucího úředníka/pracovníka.

« Třífázový model vedení porad – příprava skupiny před poradou, během porady a po poradě a feedback akčních cílů po poradě s cílem zvýšení efektivity práce daného úřadu/firmy.

« 30 nových typů na efektivní práci s časem ve skupinové práci.

« Nalezení a procvičení konkrétních nástrojů pro práci vedoucího úředníka/pracovníka pomocí nejmodernějšího přístupu „WORK LIFE BALANCE“ zajišťující zvýšení efektivity a výkonu pracovníka ve státní sféře/firmě.

Cílové skupiny analyzují svoji situaci a pracovní postupy a hledají možnosti, jak mohou zefektivnit využívání času nejen pro sebe, ale zejména pro pracovní kolektiv úřadu/firmy, s cílem zvýšení pracovního výkonu.

Cílem vzdělávacího programu je:

  • analyzovat vlastní situaci z pohledu pozice vedoucího úředníka/pracovníka s cílem zjistit příčiny snižování výkonu pracovníků státní správy/firmy;
  • najít největší externí a interní "zloděje času" v pracovním procesu v pozici vedoucího. Umět rozpoznat tyto „zloděje času“ u svých podřízených tak, aby byl zajištěn růst výkonu pracovníků státní sféry/firmy;
  • rozvíjet nejdůležitější principy time managementu z pohledu horizontálně vedeného úřadu/firmy v principu subsidiarity s cílem zvýšit výkon pracovníků z dlouhodobé perspektivy;
  • definice efektivního využívání času;
  • rozvíjet znalosti a dovednosti o jednotlivých podřízených s využitím psychologie osobnosti (např. MBTI typologie, GPOP, apod.), s cílem přizpůsobit a sladit individuální time management s dosahováním lepších cílů pracovního kolektivu;
  • využít třicet typů na zlepšení efektivity práce pracovního kolektivu;
  • pochopení, že správný a úspěšný lieder je ten, kdo dodržuje nejnovější zásady z pohledu  work life balance u sebe i u svých podřízených a zajistí tak udržení a zvýšení výkonu daného úřadu/firmy.

Chcete se zúčastnit?

Stačí vyplnit online přihlášku: