STAVEBNÍ ZÁKON A JEHO VELKÁ NOVELA - informace o novele stavebního zákona provedené zákonem č. 403/2020 Sb., účinné od 1. 1. 2020.

Profesim mozaika Profesim mozaika

Přednášející

JUDr. Eva Kuzmová - Právník specializující se na problematiku správního řádu, přestupkového zákona, GDPR a ochrany osobních údajů, zákona o svobodném přístupu k informacím, stavebního zákona aj. V letech 2004-2018 působila jako právník na Krajském úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu. Přednáškové činnosti se věnuje od roku 2013.

Termín

středa 9. prosince 2020,
9.00-cca 14.00 h

Cena

1790 Kč/os.,
v ceně profesionální video - přenos na 2 kamery ze studia

Stránka vysílání

Streamio.cz

Seminář bude vysílán skrze službu streamio.cz. Pro snadný průběh streamu se na službě streamio.cz registrujte pod stejným emailem, který jste zadali na přihlášce. Odkaz na stream bude zaslán emailem.

Osvědčení

bude zaslán po ukončení semináře

Akreditace

akreditovaný seminář MV ČR - AK/PV, AK/VE

Program

× základní pojmy;

× závazná stanoviska - § 149 správního řádu, § 4 SZ, § 96b SZ (aktuální stav s účinností od 1. 9. 2018);

× působnost stavebních úřadů;

× souhlas vlastníka dle § 184a SZ;

× územní rozhodnutí – druhy, veřejnoprávní smlouva dle § 78a SZ, územní souhlas, společný souhlas;

× územní řízení – podmínky, proces vedení, účastníci řízení;

× společné územní a stavební řízení;

× územní/společné řízení s posuzováním vlivů na životní prostředí;

× souhlas s ohlášením, stavební povolení, veřejnoprávní smlouva dle § 116 SZ, oznámení stavebního záměru s certifikátem AI;

× změna stavby před dokončením;

× kolaudace;

× změna v účelu užívání;

× přechodná ustanovení novely;

× diskuze, dotazy.

Chcete se zúčastnit?

Stačí vyplnit online přihlášku: