SPRÁVNÍ ŘÁD VE VZTAHU K SOCIÁLNĚPRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ - ÚVOD DO PROBLEMATIKY

Profesim mozaika Profesim mozaika

Přednášející

Ing. Ivana Grunerová - Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, vedoucí oddělení odvolání a správní agendy Moravskoslezského kraje, dlouholetá lektorská činnost.

Termín

čtvrtek 3. prosince 2020,
9.00-cca 14.00 h (6 vyučovacích hodin)

Cena

1790 Kč/os.,
v ceně káva, oběd a studijní materiál

Místo

OLOMOUC - REGIONÁLNÍ CENTRUM OLOMOUC, Jeremenkova 40b

Místnost: salonek 1. patro

Osvědčení

bude předáno po ukončení semináře

Akreditace

akreditovaný seminář MPSV ČR - SP/PC

Program

Správní řád: 

 1. seznámení s obsahem semináře, očekávání účastníků;
 2. zásady správního řízení;
 3. doručování, dikce doručení, náhradní doručování – veřejná vyhláška;
 4. účastníci řízení, zastoupení v řízení - opatrovník, zmocněnec;
 5. podání – náležitosti, odstranění nedostatků podání;
 6. způsoby zahájení řízení – řízení o žádosti, řízení z moci úřední;
 7. podklady pro rozhodnutí;
 8. lhůty pro vydání rozhodnutí;
 9. rozhodnutí - náležitosti rozhodnutí, usnesení;
 10. odvolací řízení.

 

Aplikace správního řádu na zákon o sociálněprávní ochraně dětí:

 1. výchovná opatření,
 2. dohody o výkonu pěstounské péče,
 3. dávky pěstounské péče.

Diskuse, zhodnocení.

Chcete se zúčastnit?

Stačí vyplnit online přihlášku: