Správní řád ve vztahu k nepojistným dávkám

Profesim mozaika Profesim mozaika

Přednášející

Ing. Ivana Grunerová - Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, vedoucí oddělení odvolání a správní agendy Moravskoslezského kraje, dlouholetá lektorská činnost.

Termín

čtvrtek 15. září 2022,
9.00-cca 15.00 h

Cena

1990 Kč/os.,
v ceně výklad lektorky, studijní materiály, certifikát o absolvování, káva, oběd

Místo

OLOMOUC - REGIONÁLNÍ CENTRUM OLOMOUC, Jeremenkova 40b

Místnost: salonek 1. patro

Osvědčení

bude předáno po ukončení semináře (8 vyučovacích hodin)

Akreditace

akreditováno MPSV ČR - SP

Program

Úvod - Seznámení s tématem a obsahem přednášky; vymezení základních principů, vztah správního řádu k speciálním právním předpisům.

Místní a věcná příslušnost - Jak určit místní a věcnou příslušnost k rozhodování; postoupení z důvodu nepříslušnosti; změny příslušnosti; dožádání.

Vedení řízení, spis, doručování - Co je to spis, co obsahuje; oprávněná úřední osoba, důvody jejího vyloučení pro podjatost; způsoby doručování písemností, fikce.

Účastníci řízení a jejich zastoupení - Kdo je účastníkem řízení, jejich způsobilost; zastupování - zákonný zástupce, opatrovník, zmocněnec; úkony účastníků a zástupců.

Zahájení řízení, přerušení a zastavení řízení - Způsoby zahájení řízení - řízení o žádosti, řízení z moci úřední; důvody a způsob přerušení a zastavení řízení.

Rozhodnutí a opravné prostředky - Formy rozhodnutí a jeho náležitosti; odvolání - posouzení jeho včasnosti a přípustnosti, postup správního orgánu při předání spisu nadřízenému orgánu; obnova a její důvody; nové rozhodnutí.

Specifika řízení u jednotlivých nepojistných dávek - Specifika a výjimky v řízení u jednotlivých nepojistných dávek - dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro osoby se zdravotním postižením, příspěvek na péči, dávky státní sociální podpory, náhradní výživné.

Na závěr kurzu shrnutí, dotazy, diskuse, zpětná vazba účastníků.

Chcete se zúčastnit?

Stačí vyplnit online přihlášku: