Správní řád prakticky

Profesim mozaika Profesim mozaika

Přednášející

JUDr. Eva Kuzmová - Právník specializující se na problematiku správního řádu, přestupkového zákona, GDPR a ochrany osobních údajů, zákona o svobodném přístupu k informacím, stavebního zákona aj. V letech 2004-2018 působila jako právník na Krajském úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu. Přednáškové činnosti se věnuje od roku 2013.

Termín - Seminář zrušen

středa 19. dubna 2023,
9.00-cca 14.00 h

Cena

2090 Kč/os.,
v ceně výklad lektorky, studijní materiály, certifikát o absolvování, káva, oběd

Místo

BRNO - Café Práh, Ve Vaňkovce 1

Místnost: salonek

Osvědčení

bude předáno po ukončení semináře

Akreditace

akreditovaný seminář obnoven MV ČR - AK/PV, AK/VE

Program

Aplikace základních zásad činnosti správních orgánů, nastavení vztahu k dotčeným subjektům a na ochranu veřejného zájmu.

Správní orgány: - příslušnost, - podjatost, - vedení řízení, - doručování.

Účastníci řízení a zastoupení.

Úkony účastníků, podání x podnět, nahlížení do spisu.

Průběh řízení v prvním stupni: - zahájení řízení a jeho průběh, - podklady pro vydání rozhodnutí, - dokazování.

Rozhodnutí o procesních otázkách v průběhu vedeného řízení: - přerušení, - zastavení řízení.

Rozhodnutí, druhy vad rozhodnutí dle platné právní úpravy a nečinnost správního orgánu.

Zvláštní ustanovení o správním řízení – vybrané instituty.

Opravné prostředky: - řádné a mimořádné, - soudní přezkum.

Diskuse, závěr.

Chcete se zúčastnit?

Stačí vyplnit online přihlášku:

Tento seminář byl zrušen