Správní řád prakticky

Profesim mozaika Profesim mozaika

Přednášející

JUDr. Eva Kuzmová - Právník specializující se na problematiku správního řádu, přestupkového zákona, GDPR a ochrany osobních údajů, zákona o svobodném přístupu k informacím, stavebního zákona aj. V letech 2004-2018 působila jako právník na Krajském úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu. Přednáškové činnosti se věnuje od roku 2013.

Termín

pátek 10. prosince 2021,
9.00-cca 14.00 h

Cena

1650 Kč/os.,
v ceně výklad lektorky, profesionální video - přenos na 2 kamery ze studia

Stránka vysílání

Streamio.cz

Seminář bude vysílán skrze službu streamio.cz. Pro snadný průběh streamu se na službě streamio.cz registrujte pod stejným emailem, který jste zadali na přihlášce. Odkaz na stream bude zaslán emailem.

Osvědčení

bude zasláno po ukončení semináře

Akreditace

akreditovaný seminář MV ČR - AK/PV, AK/VE. Online přenos schválen u MV ČR.

Program

Aplikace základních zásad činnosti správních orgánů, nastavení vztahu k dotčeným subjektům a na ochranu veřejného zájmu.

Správní orgány: - příslušnost, - podjatost, - vedení řízení, - doručování.

Účastníci řízení a zastoupení.

Úkony účastníků, podání x podnět, nahlížení do spisu.

Průběh řízení v prvním stupni: - zahájení řízení a jeho průběh, - podklady pro vydání rozhodnutí, - dokazování.

Rozhodnutí o procesních otázkách v průběhu vedeného řízení: - přerušení, - zastavení řízení.

Rozhodnutí, druhy vad rozhodnutí dle platné právní úpravy a nečinnost správního orgánu.

Zvláštní ustanovení o správním řízení – vybrané instituty.

Opravné prostředky: - řádné a mimořádné, - soudní přezkum.

Diskuse, závěr.

Chcete se zúčastnit?

Stačí vyplnit online přihlášku: