Online přihláška

Profesim mozaika Profesim mozaika

Název semináře:

Proces kontroly ve veřejné správě a zpracování kontrolních zjištění

Termín:

úterý 25. dubna 2023, 9.00-cca 14.00 h

Místo:

Olomouc - OLOMOUC - REGIONÁLNÍ CENTRUM OLOMOUC, Jeremenkova 40b

1. Informace o účastnících

Počet:

0

Celková cena:

-

2. Fakturační údaje

3. Dokončení přihlášky