PROBLÉMY SOUČASNÉHO ČESKÉHO JAZYKA V PSANÉM I MLUVENÉM PROJEVU

Profesim mozaika Profesim mozaika

Přednášející

Mgr. Eva Kroupová, Ph.D. - Vystudovala český a anglický jazyk na Univerzitě Palackého v Olomouci. Během doktorského studia se zabývala češtinou, především morfologií českého jazyka a písemným projevem v každodenní praxi. V současnosti se věnuje korekturám textů a vede semináře zaměřené na písemný projev pro různé cílové skupiny.

Osvědčení

bude předáno po ukončení semináře

Akreditace

ne

Program

Člověk, který se mateřskému jazyku nevěnuje, nutně ztrácí jistotu při psaní a v pohotovém vyjadřování. Pravopisné chyby vedou ke ztrátě sociální prestiže a nejsou právě nejlepší vizitkou pisatele. Mateřský jazyk je třeba stále rozvíjet a obnovovat.

 

 

Písemný projev: Lexikální pravopis: i/í, y/ý, vyjmenovaná slova, předložky s (se), z (ze), předpony s- (se-), z- (ze-), psaní spřežek, psaní velkých písmen, psaní slov přejatých, psaní zkratek. Tvaroslovný pravopis: nejčastější chyby při oslovování apod. Skladebný pravopis: shoda přísudku s podmětem, přístavek těsný a volný, vsuvka, psaní čárky před a, jako, než, nebo, včetně, interpunkce ve výčtu, zásady pro psaní interpunkčních znamének, administrativní styl - nejčastější používané slohové útvary a jejich úprava (poštovní adresa, oslovení v dopise, úprava a podpisy v úředních a obchodních dopisech, dopisy vedoucích pracovníků, závěrečné pozdravy v dopisech, curriculum vitae).

 

Mluvní projev: verbální a neverbální komunikace, nejčastější chyby, příprava - veřejného vystoupení, tréma, forma projevu.

   
   
   
   

Zaujal Vás tento seminář?

Rádi Vám zašleme nezávaznou cenovou nabídku:

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás:

Telefon

603 717 305

Po-Pá: 7.00-15.00 h

E-mail

novotna@profesim.cz

 

Tento seminář máme také v plánovaných termínech

Tento seminář nemá žádné plánované termíny