Problémy současného českého jazyka v psaném i mluveném projevu

Profesim mozaika Profesim mozaika

Přednášející

Mgr. Eva Kroupová, Ph.D. - Vystudovala český a anglický jazyk na Univerzitě Palackého v Olomouci. Během doktorského studia se zabývala češtinou, především morfologií českého jazyka a písemným projevem v každodenní praxi. V současnosti se věnuje korekturám textů a vede semináře zaměřené na písemný projev pro různé cílové skupiny.

Osvědčení

bude předáno po ukončení semináře (6 vyučovacích hodin)

Akreditace

ne

Program

Člověk, který se mateřskému jazyku nevěnuje, nutně ztrácí jistotu při psaní a v pohotovém vyjadřování. Pravopisné chyby vedou ke ztrátě sociální prestiže a nejsou právě nejlepší vizitkou pisatele. Mateřský jazyk je třeba stále rozvíjet a obnovovat.

 

Písemný projev: Lexikální pravopis: i/í, y/ý, vyjmenovaná slova, předložky s (se), z (ze), předpony s- (se-), z- (ze-), psaní spřežek, psaní velkých písmen, psaní slov přejatých, psaní zkratek. Tvaroslovný pravopis: nejčastější chyby při oslovování apod. Skladebný pravopis: shoda přísudku s podmětem, přístavek těsný a volný, vsuvka, psaní čárky před a, jako, než, nebo, včetně, interpunkce ve výčtu, zásady pro psaní interpunkčních znamének, administrativní styl - nejčastější používané slohové útvary a jejich úprava (poštovní adresa, oslovení v dopise, úprava a podpisy v úředních a obchodních dopisech, dopisy vedoucích pracovníků, závěrečné pozdravy v dopisech, curriculum vitae).

 

Mluvní projev: verbální a neverbální komunikace, nejčastější chyby, příprava - veřejného vystoupení, tréma, forma projevu.

   
   
   
   

Zaujal Vás tento seminář?

Rádi Vám zašleme nezávaznou cenovou nabídku:

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás:

Telefon

603 717 305

Po-Pá: 7.00-15.00 h

E-mail

novotna@profesim.cz

 

Tento seminář máme také v plánovaných termínech

Tento seminář nemá žádné plánované termíny