Odměňování zastupitelů obcí, měst a městysů ve světle současné právní úpravy

Profesim mozaika Profesim mozaika

Přednášející

Mgr. Andrea Kovářová - Vystudovala Masarykovu univerzitu v Brně, Právnická fakulta obor právní specializace - veřejná správa. Pracuje jako tajemnice Městského úřadu Bučovice.

Termín

čtvrtek 6. října 2022,
9.00-cca 14.00 h

Cena

1990 Kč/os.,
v ceně výklad lektorky, studijní materiály, certifikát o absolvování, káva, oběd

Místo

OLOMOUC - REGIONÁLNÍ CENTRUM OLOMOUC, Jeremenkova 40b

Místnost: salonek 1. patro

Osvědčení

bude předáno po ukončení semináře (6 vyučovacích hodin)

Akreditace

akreditovaný seminář obnoven MV ČR - AK/PV, AK/VE

Program

Právní rámec problematiky komparace právní úpravy platné do 31.12.2017 a po tomto datu.

Přehled právních předpisů používaných při odměňování, dostupné literatury a metodiky.

Postavení zastupitele – z pohledu právních předpisů pro uvození problematiky a souvisejících institutů.

Zastupitel jako veřejný činitel, popis situací, kdy ho lze považovat za zaměstnance.

Územní samospráva z ústavního hlediska a z hlediska správní vědy. Začlenění do systému veřejné správy.

Uvolněný a neuvolněný zastupitel – specifikace rozdílů v jejich postavení a odrazu do odměňování a jiných souvisejících nároků.

Negativní a pozitivní vymezení v právních předpisech.

Nároky neuvolněného zastupitele – komplexní pohled na peněžité a nepeněžité nároky neuvolněných zastupitelů, obligatorní odměna, odlišnosti oproti staré právní úpravě.

Odměny – odměňování jako stěžejní stať kapitoly s důrazem na uvolněné zastupitele, odchodné při skončení výkonu funkce, přechodná ustanovení pro dané volební období, nárok na dovolenou, plnění z fondu a další nároky, praktické příklady – výpočet odměny, odstupného, dovolené, průměrného výdělku ve vztahu k pracovní době, upozornění na judikatury a výklady sporných ustanovení.

Dotazy, diskuse.

Chcete se zúčastnit?

Stačí vyplnit online přihlášku: