Odměňování zastupitelů obcí, měst a městysů ve světle současné právní úpravy

Profesim mozaika Profesim mozaika

Přednášející

Mgr. Andrea Kovářová - Vystudovala Masarykovu univerzitu v Brně, Právnická fakulta obor právní specializace - veřejná správa. Pracuje jako tajemnice Městského úřadu Bučovice.

Osvědčení

bude předáno po ukončení semináře (6 vyučovacích hodin)

Akreditace

obnovena akreditace MV ČR, číslo: AK/PV-203/2018, AK/VE-116/2018

Program

Právní rámec problematiky komparace právní úpravy platné do 31.12.2017 a po tomto datu.

Přehled právních předpisů používaných při odměňování, dostupné literatury a metodiky.

Postavení zastupitele – z pohledu právních předpisů pro uvození problematiky a souvisejících institutů.

Zastupitel jako veřejný činitel, popis situací, kdy ho lze považovat za zaměstnance.

Územní samospráva z ústavního hlediska a z hlediska správní vědy. Začlenění do systému veřejné správy.

Uvolněný a neuvolněný zastupitel – specifikace rozdílů v jejich postavení a odrazu do odměňování a jiných souvisejících nároků.

Negativní a pozitivní vymezení v právních předpisech.

Nároky neuvolněného zastupitele – komplexní pohled na peněžité a nepeněžité nároky neuvolněných zastupitelů, obligatorní odměna, odlišnosti oproti staré právní úpravě.

Odměny – odměňování jako stěžejní stať kapitoly s důrazem na uvolněné zastupitele, odchodné při skončení výkonu funkce, přechodná ustanovení pro dané volební období, nárok na dovolenou, plnění z fondu a další nároky, praktické příklady – výpočet odměny, odstupného, dovolené, průměrného výdělku ve vztahu k pracovní době, upozornění na judikatury a výklady sporných ustanovení.

Dotazy, diskuse.

Zaujal Vás tento seminář?

Rádi Vám zašleme nezávaznou cenovou nabídku:

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás:

Telefon

603 717 305

Po-Pá: 7.00-15.00 h

E-mail

novotna@profesim.cz

 

Tento seminář máme také v plánovaných termínech

Tento seminář nemá žádné plánované termíny