Občanský zákoník – základní změny a pojmy včetně aktuální rozhodovací praxe

Profesim mozaika Profesim mozaika

Přednášející

Mgr. Hana Adamová, Ph.D. - Absolventka Právnické fakulty Masarykovy univerzity, magisterský studijní program Právo a právní věda, doktorský studijní program Správní právo a právo životního prostředí na katedře pozemkového práva a práva životního prostředí. V praxi pracuje jako asistentka soudce na Nejvyšším soudě ČR a odborná asistentka na Ústavu práva a humanitních věd Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity.

Osvědčení

bude předáno po ukončení semináře (6 vyučovacích hodin)

Akreditace

ne

Program

Obecný úvod – zásadní změny v pojmosloví, zásady občanského práva.

Osoby – změny v pojetí a právní úpravě osob fyzických a právnických včetně ochrany osobnosti, zastoupení.

Věci – pojetí věci v právním smyslu, rozdělení věcí, stavba jako součást pozemku včetně přechodných ustanovení.

Právní skutečnosti – zejména právní jednání a jeho následky (zejména uzavírání smluv), právní události, promlčení.

Absolutní majetková práva – obecné pojetí a principy, nová právní úprava držby, vlastnického práva, ochrany vlastnického práva, podílového spoluvlastnictví, tzv. sousedského práva, bytové spoluvlastnictví. Nabytí vlastnictví. Věcná práva k věci cizí (právo stavby, zástavní právo a věcná břemena), správa cizího majetku jako nový institut občanského práva. Aktuální rozhodovací praxe Nejvyššího soudu k absolutním majetkovým právům v občanském zákoníku.

Právo dědické – nové pojetí autonomie vůle zůstavitele, jednotlivé nové instituty dědického práva.

Relativní majetková práva – změny v obecné části závazkových právních vztahů, ochrana spotřebitele, odpovědnost za vady, odpovědnost za škodu a bezdůvodné obohacení. Relativní majetková práva – základní změny u jednotlivých smluvních typů a nové smluvní typy (dar, koupě, smlouva o dílo, nájem, půjčka, zápůjčka, úvěr, úschova, zprostředkování, příkaz, komise, zasílatelství, obchodní zastoupení, péče o zdraví, nájem bytu, pacht atd.). Přechodná ustanovení. Aktuální rozhodovací praxe Nejvyššího soudu k relativním majetkovým právům v občanském zákoníku.

Základní změny v rodinném právu – nové instituty a pojmy, společné jmění manželů.

Zaujal Vás tento seminář?

Rádi Vám zašleme nezávaznou cenovou nabídku:

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás:

Telefon

603 717 305

Po-Pá: 7.00-15.00 h

E-mail

novotna@profesim.cz

 

Tento seminář máme také v plánovaných termínech

Tento seminář nemá žádné plánované termíny