Nový stavební zákon – informace o projednávané novele nového stavebního zákona – porovnání se současným stavebním zákonem

Profesim mozaika Profesim mozaika

Přednášející

JUDr. Eva Kuzmová - Právník specializující se na problematiku správního řádu, přestupkového zákona, GDPR a ochrany osobních údajů, zákona o svobodném přístupu k informacím, stavebního zákona aj. V letech 2004-2018 působila jako právník na Krajském úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu. Přednáškové činnosti se věnuje od roku 2013.

Termín

pondělí 29. ledna 2024,
9.00-cca 14.00 h

Cena

2090 Kč/os.,
v ceně výklad lektorky, studijní materiály, certifikát o absolvování, káva, oběd

Místo

BRNO - Café Práh, Ve Vaňkovce 1

Místnost: salonek

Osvědčení

bude předáno po ukončení semináře

Akreditace

akreditovaný seminář obnoven MV ČR - AK/PV, AK/VE

Program

Informace o projednávané novele nového stavebního zákona a porovnání se současným stavebním zákonem.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Dotčené orgány, pojmy (záměr, stavba, změna a údržba dokončené stavby, zařízení, terénní úprava, staveniště aj.).

ORGANIZACE A VÝKON VEŘEJNÉ SPRÁVY

Státní stavební správa, působnost ve věcech stavebního řádu.

STAVEBNÍ PRÁVO HMOTNÉ

Obecná ustanovení.

Požadavky na vymezování pozemků.

Požadavky na umísťování staveb.

Technické požadavky na stavby.

Činnosti ve výstavbě.

STAVEBNÍ ŘÁD

Obecná a společná ustanovení.

Úkony před zahájením řízení (předběžná informace, vyjádření, koordinované vyjádření a závazná stanoviska dotčených orgánů, vyjádření vlastníka veřejné dopravní nebo technické infrastruktury).

Řízení o povolení záměru (obecná ustanovení o řízení, záměr EIA, povolení stavby nebo zařízení a zrychlené řízení, nestavební záměr, rámcové povolení, změna záměru před dokončením, řízení o odvolání).

Řízení o výjimce z požadavků na výstavbu.

Řízení o užívání (kolaudační řízení, předčasné užívání a zkušební provoz, rekolaudace).

Odstraňování staveb a terénních úprav.

Mimořádné postupy.

Informační systémy veřejné správy.

Kontrola a opatření k nápravě.

Přestupky.

Ustanovení společná, přechodná a závěrečná.

Diskuze, dotazy.

Chcete se zúčastnit?

Stačí vyplnit online přihlášku: