METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE A SYSTÉMY SOCIÁLNÍ OCHRANY ZAMĚŘENÉ NA OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM - ÚVOD DO PROBLEMATIKY - aktuální informace k změnám v legislativě, vedení dokumentace a GDPR

Profesim mozaika Profesim mozaika

Přednášející

Mgr. Zdeněk Živčák, MPA - Vedoucí oddělení sociální práce a metodiky Magistrátu města Ostravy, odborný lektor s bohatou praxí v dané oblasti.

Termín

úterý 1. prosince 2020,
9.00-cca 14.00 h (6 vyučovacích hodin)

Cena

1790 Kč/os.,
v ceně káva, oběd a studijní materiál

Místo

BRNO - Café Práh, Ve Vaňkovce 1

Místnost: salonek

Osvědčení

bude předáno po ukončení semináře

Akreditace

akreditovaný seminář MPSV ČR - SP/PC

Program

Aktuální informace k změnám v legislativě.

• Metody a postupy sociální práce na obcích se zaměřením na osoby se zdravotním postižením.

Vedení spisové dokumentace, standardizovaný záznam sociálního pracovníka a GDPR.

• Problematika příjmové nedostatečnosti osob se zdravotním postižením, příspěvek na péči a dávky pro osoby se zdravotním postižením.

• Zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění a nepojistných sociálních dávek.

• Podepisování smluv v návaznosti na ust. § 91 odst. 6 zákona o sociálních službách.

• Podpůrná opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednat.

• Shrnutí, závěr.

Chcete se zúčastnit?

Stačí vyplnit online přihlášku: