Metody sociální práce a systémy sociální ochrany zaměřené na osoby se zdravotním postižením – úvod do problematiky – aktuální informace k změnám v legislativě, vedení dokumentace a GDPR

Profesim mozaika Profesim mozaika

Přednášející

Mgr. Zdeněk Živčák, MPA - Vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Ostravy, odborný lektor s bohatou praxí v dané oblasti.

Termín

úterý 16. listopadu 2021,
9.00-cca 14.00 h (6 vyučovacích hodin)

Cena

1850 Kč/os.,
v ceně výklad lektora, studijní materiál, káva, oběd

Místo

OLOMOUC - REGIONÁLNÍ CENTRUM OLOMOUC, Jeremenkova 40b

Místnost: salonek 1. patro

Osvědčení

bude předáno po ukončení semináře

Akreditace

akreditovaný seminář MPSV ČR - SP/PC

Program

1. Aktuální informace k změnám v legislativě.

2. Metody a postupy sociální práce na obcích se zaměřením na osoby se zdravotním postižením.

3. Vedení spisové dokumentace, standardizovaný záznam sociálního pracovníka a GDPR.

4. Problematika příjmové nedostatečnosti osob se zdravotním postižením, příspěvek na péči a dávky pro osoby se zdravotním postižením.

5. Zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění a nepojistných sociálních dávek.

6. Podepisování smluv v návaznosti na ust. § 91 odst. 6 zákona o sociálních službách.

7. Podpůrná opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednat.

8. Shrnutí, závěr.

Chcete se zúčastnit?

Stačí vyplnit online přihlášku: