Konflikty a jejich zvládání

Profesim mozaika Profesim mozaika

Přednášející

Mgr. Bc. Soňa Coufalová - Specialistka v oblasti pedagogiky a psychologie, má několikaleté lektorské zkušenosti v oblasti rozvoje osobnosti - komunikace, asertivita, stres, zvládání zátěžových situací, jednání s klientem apod. Absolvovala 3-letý psychoterapeutický výcvik při Karlově univerzitě v Praze.

Termín

čtvrtek 1. června 2023,
9.00-cca 14.00 h

Cena

2090 Kč/os.,
v ceně výklad lektorky, studijní materiály, certifikát o absolvování, káva, oběd

Místo

OLOMOUC - REGIONÁLNÍ CENTRUM OLOMOUC, Jeremenkova 40b

Místnost: salonek 1. patro

Osvědčení

bude předáno po ukončení semináře

Akreditace

ne

Program

Kurz se zaměřuje na rozvíjení komunikačních dovedností při zvládání náročných situací v práci s klientem.

Zaměřuje se na zásady jednání a bariéry v komunikaci, techniky aktivního naslouchání, potenciální zdroje konfliktů, a na využití modelových situací pro praxi.

Zaměřuje se na pozitivní komunikaci jako účinný nástroj při jednání s lidmi, rozumové a emotivní jednání, soulad verbální a neverbální komunikace, jak snížit trému a neztratit hlavu, zjišťování potřeb klientů, vytváření fondu otázek a projevů aktivního naslouchání, trénink pozitivního vyjadřování, řešení modelových situací. 

Co je to konflikt?

Komunikace s problémovým klientem – základní pravidla využívaná pro styk s veřejností, typy "problémových“ klientů a doporučené způsoby komunikace s nimi.

Zásady jednání - analýza situace a příprava jednání, informace o druhé straně, faktory ovlivňující jednání, typologie lidí a volba vhodného stylu, bariéry při jednání.

Role klienta a pracovníka při rozhovoru, zásady profesní komunikace.

Zdroje obtížné komunikace, zásady a techniky aktivního naslouchání, správná argumentace, prevence překvapení, vhodná volba slov.

Typy a potenciální zdroje konfliktů - vybrané techniky zvládání konfliktů a jejich nácvik, jak zacházet s problémovým klientem, jak překonat nedorozumění, obrana proti slovním provokacím.

Modelové situace a diskuse nad využitím poznatků získaných během kurzu v praxi.

Chcete se zúčastnit?

Stačí vyplnit online přihlášku: