Jak správně a efektivně doručovat

Profesim mozaika Profesim mozaika

Přednášející

Ing. Bc. Roman Krčil - Od roku 1990 má odbornou praxi ve veřejné správě na úseku správních činností. Pracoval jako vedoucí referátu v postavení odvolacího a prvostupňového orgánu, zástupce přednosty okresního úřadu, vedoucí odboru obecního živnostenského úřadu. Nyní pracuje jako vedoucí občansko-správního a obecního živnostenského úřadu. Je zařazen do seznamu odborníků na obecnou a odbornou část zkoušky zvláštní odborné způsobilosti.

Termín

úterý 16. května 2023,
9.00-cca 14.00 h

Cena

2091 Kč/os.,
v ceně výklad lektora, studijní materiály, certifikát o absolvování, káva, oběd

Místo

BRNO - Café Práh, Ve Vaňkovce 1

Místnost: salonek

Osvědčení

bude předáno po ukončení semináře (6 vyučovacích hodin)

Akreditace

obnovena akreditace MV ČR, číslo: AK/PV, AK/VE

Program

Význam a účel doručování ve správním procesu.

Úprava doručování v zákoně č. 500/2004 Sb., správní řád.

Společná ustanovení k doručování.

Doručování: - fyzickým osobám, - právnickým osobám.

Doručování stejnopisu a elektronického dokumentu, datové schránky.

Doručování veřejnou vyhláškou.

Doručování v řízení se zástupcem a opatrovníkem.

Doručování orgánům veřejné moci.

Příklady nesprávně doručovaných zásilek – reklamační proces u držitele poštovní licence

Judikatura Nejvyššího správního soudu na úseku doručování písemností a oznamování rozhodnutí.

Chcete se zúčastnit?

Stačí vyplnit online přihlášku: