GDPR a zákon o ochraně osobních údajů versus zákon o svobodném přístupu k informacím – webinář – informace o nové právní úpravě

Profesim mozaika Profesim mozaika

Přednášející

JUDr. Eva Kuzmová - Právník specializující se na problematiku správního řádu, přestupkového zákona, GDPR a ochrany osobních údajů, zákona o svobodném přístupu k informacím, stavebního zákona aj. V letech 2004-2018 působila jako právník na Krajském úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu. Přednáškové činnosti se věnuje od roku 2013.

Termín

pondělí 22. listopadu 2021,
9.00-cca 14.00 h

Cena

1650 Kč/os.,
v ceně výklad lektorky, profesionální video - přenos na 2 kamery ze studia

Stránka vysílání

Zoom

Seminář je veden online přes platformu Zoom, je proto důležité, aby účastník disponoval počítečem s kamerou a mikrofonem (běžne součástí všech notebooků) a stabilním připojením na internet. Na samotný seminář se účastník připojí přes web přes link, který s předstihem obdrží mailem včetně bližších informací o nástroji ZOOM a bezproblémovém připojení. Na seminář se lze připojit i s chytrého telefonu.

Osvědčení

bude zasláno po ukončení semináře

Akreditace

akreditovaný seminář obnoven MV ČR - AK/PV, AK/VE. Online přenos schválen u MV ČR.

Program

Ochrana osobních údajů – prameny právní úpravy na: - mezinárodní, - evropské, - národní úrovni.

GDPR a zákon o ochraně osobních údajů, porovnání stávající a nové právní úpravy, působnost a pojmosloví, zásady a právní důvody zpracování osobních údajů, pravidla a povinnosti při zpracování osobních údajů včetně vysvětlení nových přístupů a povinností, které GDPR přináší, práva subjektu údajů, zabezpečení osobních údajů, pověřenec pro ochranu osobních údajů, práva subjektu údajů.

Ochrana soukromí a osobních údajů při poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Právní úprava práva na informace – okruh subjektů povinných poskytovat informace, působnost informačního zákona, vztahy informačního zákona a správního řádu, problematika poskytování informací ze správních spisů, pojem informace (včetně objasnění tzv. neexistující informace a vytváření nových informací), poskytování informace a způsoby jeho realizace, omezení práva na informace – důvody pro neposkytnutí informace.

Vyřizování žádostí o poskytnutí informace: - žadatel a způsob podání žádosti; - náležitosti žádosti; - vady žádosti a způsoby jejich odstranění; - lhůty pro vyřízení žádosti; - jednotlivé způsoby věcného vyřízení žádosti; - opakované žádosti.

Odvolání a stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace.

Úhrada nákladů za poskytnutí informace, mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací.

Chcete se zúčastnit?

Stačí vyplnit online přihlášku: