Dluhy, exekuce, insolvence – jak pomoci klientovi v dluzích

Profesim mozaika Profesim mozaika

Přednášející

Denisa Valná (Plišťáková), DiS. - Odborná dluhová poradkyně a lektorka. Má bohaté zkušenosti z obchodní a právní oblasti, kde se setkává se zadlužeností klientů včetně exekucí a insolvencí. Od r. 2018 lektoruje jak pro veřejnost, tak i pro zaměstnance organizací, firem a státní správy.

Termín

úterý 14. března 2023,
9.00-cca 15.00 h (8 vyučovacích hodin)

Cena

2090 Kč/os.,
v ceně výklad lektorky, studijní materiály, certifikát o absolvování, káva, oběd

Místo

OLOMOUC - REGIONÁLNÍ CENTRUM OLOMOUC, Jeremenkova 40b

Místnost: salonek 1. patro

Osvědčení

bude předáno po ukončení semináře

Akreditace

akreditováno MPSV ČR - SP/PC/PP/VP

Program

Úvod - Zahájení, představení, očekávání. Úvod do problematiky dluhů a finanční tísně.

Vymáhací proces - teoretická a praktická část - Vymáhací proces v teorii a praxi (věřitelé, exekutoři). 

Exekuční proces - teoretická a praktická část - Práva a povinnosti dlužníka, práva a povinnosti exekutora. Výkony exekuce. 

Práce s dlužníky - Práce s dlužníky včetně dlužníků registrovaných na ÚP, bez příjmů, na sociálních dávkách a s nízkými příjmy včetně invalidních a starobních důchodců a žen, mužů na mateřské dovolené. 

Insolvence - Základní pojmy úpadkového práva dle novely insolvenčního zákona, základy insolvenčního řízení v praxi - postup. Shrnutí probíraného tématu, odpovědi na dotazy - probíhá během celého kurzu, závěr kurzu, reflexe. 

Shrnutí, závěr.

 

Chcete se zúčastnit?

Stačí vyplnit online přihlášku: