» SOCIÁLNÍ DÁVKY - novely
ÚVOD DO PROBLEMATIKY SOCIÁLNÍCH DÁVEK – včetně novel příspěvku na péči, poskytování dávek pro osoby se zdravotním postižením, zákona pomoci v hmotné nouzi, státní sociální podpory a dávek pěstounské péče
v.s. 20114
Přednáší: Ing. Ivana Grunerová - Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, vedoucí oddělení odvolání a správní agendy Moravskoslezského kraje, dlouholetá lektorská činnost.
Termín: úterý 24. listopadu 2020, 9.00-cca 14.00 h (6 vyučovacích hodin)
Místo: Olomouc, Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40b, salonek 1. patro
Cena: 1.790 Kč/os., v ceně káva, oběd a studijní materiál

Osvědčení:

Akreditace:

bude předáno po ukončení semináře

akreditovaný seminář MPSV ČR - SP/PC.

 

PROGRAM:

Přehled nepojistných dávkových systémů včetně novely zákona o státní sociální podpoře, která mění podmínky nároku a stanovení výše rodičovského příspěvku a příspěvku na bydlení. Podmínky vzniku nároku na jednotlivé dávky, typy a výše dávek, účastníci řízení a jejich povinnosti.

Aktuální právní úprava systému sociálních dávek:

 a) sociální pomoc:

          » příspěvek na péči (zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách);

          » zákon o poskytování dávek pro osoby se zdravotním postižením (zákon č. 329/2011 Sb.);

          » systém pomoci v hmotné nouzi (zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, zákon č.

             110/2006  Sb., o životním minimu;

b) systém státní sociální podpory (zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře);

c) systém dávek pěstounské péče (zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí).

 

 Specifika správního řízení v sociálních dávkách. Diskuse.

PŘIHLÁSIT SE

NzMxM